Παροχές

Στην εταιρεία μας επενδύουμε στη θετική συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην απόδοση και τη δέσμευση των εργαζομένων μας.

Γι’ αυτό και φροντίζουμε να προσφέρουμε προγράμματα παροχών που λειτουργούν θετικά στη δέσμευση και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, αυξάνουν το βαθμό ικανοποίησης τους από την εργασία τους και διαμορφώνουν μια υποστηρικτική κουλτούρα γύρω από τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής.
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος.
 • Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κάλυψη αναγκών υγείας, αγορά ή επισκευή πρώτης κατοικίας, σπουδές παιδιών σε άλλη πόλη από τον τόπο διαμονής προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, αγορά ΙΧ αυτοκινήτου ή για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα.
 • Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων.
 • Ειδικές άδειες, πέραν της κανονικής.
 • Δωρεάν συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων μας σε ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, συμμετοχή στις δαπάνες σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.
 • Μεταφορά εργαζομένων με υπηρεσιακά οχήματα, στις περιπτώσεις που ο τόπος απασχόλησης απέχει σημαντικά από τα αστικά κέντρα ή τις πόλεις.
 • Παραχώρηση κατοικίας σε στελέχη, που η ανάθεσή τους επιφέρει τη μετεγκατάστασή τους σε νησιά, προβληματικές περιοχές κλπ και σε μισθωτούς που μετατίθενται και απασχολούνται σε προβληματικές περιοχές (π.χ. περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση).
 • Διατακτικές σίτισης.
 • Απονομή επαίνων στα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας που αρίστευσαν στις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια που οργανώνονται από εξωτερικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Επιδότηση μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Mini MBA σε Energy Management για τα ταλέντα μας.
 • Ευέλικτη εργασία από το σπίτι.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form