Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ

Με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, οι όροι των συμβάσεων εργασίας, οι σχέσεις που διαμορφώνονται στην εκτέλεση της εργασίας και η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form