Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Το  99,7% του προσωπικού διέπεται από τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), με πιο πρόσφατη αυτήν που συνομολογήθηκε στις 23.4.2021.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ και όλες οι προηγούμενες ΕΣΣΕ, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με τις επόμενες.

Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form