Συνδρομές σε διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς

Κάθε χρόνο ανανεώνουμε, ως εταιρεία, την εγγραφή μας ή εγγραφόμαστε ως νέα μέλη σε περίπου 45 ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς.

Οι συνδρομές αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη για εμάς, όπως  συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, ομάδες εργασίας και Επιτροπές, παροχή τεχνογνωσίας μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, αλλά και εκπροσώπηση της εταιρείας μας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σε αρκετούς από αυτούς η ΔΕΗ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό τους Συμβούλιο.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form