ΙΕΚ και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η εταιρεία μας διαθέτει το δικό της Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το “ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο”. Το όραμά μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης, αποδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στους σπουδαστές μας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Οι αξίες μας

 • Ακεραιότητα
  Υπηρετούμε τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας. Και αυτό εκφράζεται και επιβεβαιώνεται τόσο από τη στάση μας, όσο και από τα συστήματα και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μας.
 • Σεβασμός
  Στο επίκεντρο μας είναι ο άνθρωπος: εκπαιδευόμενος, εργαζόμενος, εκπαιδευτής, συνεργάτης. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον σημαντικό του ρόλο σε όλο το φάσμα των δράσεών μας.
 • Κοινωνική Προσφορά
  Έχουμε επίγνωση του περιβάλλοντος που λειτουργούμε. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, συνομιλούμε, προσφέρουμε.
 • Βελτίωση
  Με γνώμονα το ισχυρό όνομα της ΔΕΗ, τις αξίες της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου, αντιλαμβανόμαστε τις επιταγές των καιρών, προσαρμοζόμαστε και αναβαθμιζόμαστε με στόχο πάντοτε την κορυφή.


Έτσι λοιπόν αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνική κατάρτιση και τις βιωματικές εμπειρίες καταξιωμένων επαγγελματιών-συναδέλφων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και εργαλεία, προσφέρουμε προγράμματα κατά κύριο λόγο εστιασμένα στον Τομέα της Ενέργειας με τις ακόλουθες ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στην κάθε περιοχή:

 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Αυτοματισμών
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

 

Οι εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο στην Κοζάνη στεγάζονται σε κτίρια 4.500 m2, σε έκταση 40 στρεμμάτων. Διαθέτουν 10 αίθουσες διδασκαλίας, 14 εργαστήρια και 1 αμφιθέατρο.

Μάθετε περισσότερα για το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο.

Παράλληλα, διαθέτουμε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, με δομές στην Περιφέρεια της Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το 1998 ως Κέντρο Εθνικής Εμβέλειας στα ακόλουθα θεματικά  πεδία:

 • Περιβάλλον
 • Υγεία & Πρόνοια
 • Πολιτισμός και Αθλητισμός
 • Παιδαγωγικά
 • Οικονομία και Διοίκηση
 • Πληροφορική
 • Τουριστικά και Παροχή Υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά και Μεταφορές


Υποστηρίζουμε τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των σπουδαστών μας μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης -παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας- και δεσμευόμαστε ότι η επαγγελματική τους κατάρτιση είναι στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form