Εκπαίδευση και κουλτούρα δια βίου μάθησης

Ενισχύουμε συνεχώς τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων μας, προάγοντας την εξέλιξή τους.

Ο κύκλος της εκπαίδευσης δεν κλείνει ποτέ!

Για εμάς η αξία της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση έχει τον πρώτο λόγο. Γι' αυτό, φροντίζουμε να δημιουργούμε πολλαπλές ευκαιρίες και επιλογές καριέρας.

Στη ΔΕΗ ενισχύουμε συνεχώς τις γνώσεις και τις ηγετικές δεξιότητες των εργαζομένων μας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, προκειμένου να προάγουμε την εξέλιξή τους και ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλαπλές ευκαιρίες και επιλογές καριέρας. Γι’ αυτό και η αξία της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση έχει τον πρώτο λόγο. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποί μας ως αυτόνομες πολύπλευρες μονάδες, όχι μόνο ως εργασιακές.

Έτσι αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και υπευθυνότητα τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και φροντίζουμε να τους παρέχουμε τα εφόδια για το επόμενο βήμα τους στην εταιρεία μέσα από εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και coaching.

Με βαθιά αίσθηση του έργου αυτού, η ανατροφοδότηση είναι σημαντική και είναι αυτή που μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς και πάντα την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται είτε από πιστοποιημένους εσωτερικούς εκπαιδευτές είτε από αξιόπιστους και αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Ο κύκλος λοιπόν της εκπαίδευσης δεν κλείνει ποτέ και είναι όλοι αυτοί οι κύκλοι τόσα χρόνια που υποστηρίζουν τη συλλογική μας νοοτροπία για συνεχή βελτίωση και διαρκή μάθηση!

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form