Ανάπτυξη

Στη ΔΕΗ, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, εφαρμόζουμε συστήματα αξιολόγησης, επιβραβεύοντας την καλή επαγγελματική απόδοση των εργαζομένων μας και ενθαρρύνοντας την προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης.

Στη βάση λοιπόν του διαρκούς προσανατολισμού στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης, πρόσφατα ανασχεδιάσαμε το σύστημα αξιολόγησης. Ορίσαμε κριτήρια απόδοσης - προσαρμοσμένα στη νέα φάση μετασχηματισμού που διανύει η εταιρεία μας και συνδεδεμένα με το επιχειρησιακό πλάνο και τις στρατηγικές της προτεραιότητες - και τα αναλύσαμε σε συμπεριφορές/αποτελέσματα/επιδόσεις, ώστε οι εργαζόμενοι αφενός να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που προκύπτουν από το ρόλο τους και αφετέρου να στοχεύουν στη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των ανθρώπων μας. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, αναδεικνύουμε το ταλέντο και τα δυνατά στοιχεία του κάθε εργαζομένου, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε στην ενίσχυση των περιοχών προς βελτίωση μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνικών δεξιοτήτων, ημερίδες, συνέδρια, αναπτυξιακά προγράμματα ηγεσίας, αναθέσεις νέων ρόλων και project.

Στόχος μας λοιπόν είναι να συνδυάσουμε την ικανότητα, τη θέληση, τις δεξιότητες και τη δυναμική τους με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή/και δημιουργούνται για να πετύχουμε το σωστό ταίριασμα ανθρώπων με ρόλους.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form