Οι άνθρωποί μας

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και που απαιτεί καινοτομία και εξειδίκευση, οι άνθρωποί μας είναι ο πυρήνας όλων των δράσεών μας και ο πολυτιμότερος φορέας της αλλαγής. 

Ομαδικότητα. Εμπιστοσύνη. Ενσυναίσθηση.

Στη ΔΕΗ λειτουργούμε με γνώμονα ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για όλους.
Με πάθος, εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση και συμπεριληπτικότητα, εργαζόμαστε, καινοτομούμε, εκπαιδευόμαστε διαρκώς και φροντίζουμε για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς διακρίσεις.

Στη ΔΕΗ αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι ο πολυτιμότερος συντελεστής ενεργοποίησης για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας μας και η κύρια πηγή του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, χαρακτηρίζεται από πολλές αβεβαιότητες και υψηλό ανταγωνισμό και που απαιτεί καινοτομία και εξειδίκευση για διαρκή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα.

Στην εταιρεία μας εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και υφίσταται συνεχής μέριμνα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ:

 

Σήμερα, στην εταιρεία απασχολούνται, με πλήρη απασχόληση, 7.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και περίπου 1.000 εργαζόμενοι,  ως εποχικό προσωπικό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας. Το τεχνικό προσωπικό καλύπτει θέσεις εργασίας κυρίως στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής, ενώ το λοιπό προσωπικό απασχολείται στις εμπορικές δραστηριότητες και στις υποστηρικτές υπηρεσίες (ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, πληροφορικής, προμηθειών, στέγασης κ.λπ).

Εργαστείτε μαζί μας

Στη ΔΕΗ εκσυγχρονιζόμαστε ώστε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας ενεργειακής εποχής. Αναζητούμε ενθουσιώδεις υποψηφίους με δεξιότητες, γνώσεις και χαρακτήρα που θα ταιριάξουν στην κουλτούρα μας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form