Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δεν θίγονται οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής λόγω της επαναπροκήρυξης των 2.035 θέσεων Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Δεν θίγονται οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής λόγω της επαναπροκήρυξης των 2.035 θέσεων Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το θέμα της δημοσίευσης στο ΦΕΚ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) της υπ΄αριθμ. 1/2007 Προκήρυξης της ΔΕΗ Α.Ε. για πρόσληψη 2.035 ατόμων από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Η υπόψη Προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε απολύτως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3429/05, άρθρα 17 & 13 και ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Δ13.Β/Φ49.6.10/8183), στις οποίες δεν προβλέπεται δημοσίευση στο ΦΕΚ, κατόπιν της από 19.12.06 έγκρισης του ΑΣΕΠ, αποκλειστικά αρμοδίου για τον έλεγχο της νομιμότητάς της.
  • Ωστόσο το ΑΣΕΠ, στις 09.03.07 γνωστοποίησε στην Επιχείρηση τη διαπίστωσή του ότι, βάσει του Ν3469/06 (ΦΕΚ 131/28.06.06) που αφορά στο Εθνικό Τυπογραφείο η έναρξη ισχύος του οποίου ορίζεται στις 01.09.06, είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των Προκηρύξεων του άρθρου 13 του Ν3429/ 05 στο ΦΕΚ.
  • Κατόπιν αυτού, η Προκήρυξη απεστάλη από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/26.03.07.

Θα ακολουθήσουν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, (δημοσίευση στις εφημερίδες - αναρτήσεις στα καταστήματα της ΔΕΗ και στους Δήμους ή Κοινότητες) και θα τεθεί νέα προθεσμία, ώστε να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής δεν θίγονται, παρέχεται όμως η δυνατότητα και στους έχοντες ήδη υποβάλει αίτηση, αντικατάστασης της αίτησης ή διόρθωσης αυτής, ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπών δικαιολογητικών, ή διευκρίνισης μέχρι τη λήξη της νέας προθεσμίας.
Εκφράζουμε τη λύπη μας για την ακούσια από μέρους μας καθυστέρηση της όλης διαδικασίας των προσλήψεων και υποσχόμεθα να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η καθυστέρηση αυτή να είναι η μικρότερη δυνατή.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2007                                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.