Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνθεση ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ

Σύνθεση ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ


                                                                  Ανακοίνωση

 

Από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη συνεδρίασή του την 21η Απριλίου 2018, διαπίστωσε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας και κατά συνέπεια η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  κ. Χατζηαργυρίου Νικολάου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μισδανίτη Αθανασίου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σπίγκου Χρήστου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ. Δημητρίου Βασιλείου, Διαμαντή Στέφανου και Κομνηνού Κωνσταντίνου, η οποία έληγε στις 20 Απριλίου 2018, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:

             Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

             Μισδανίτης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)

             Σπίγκος Χρήστος, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

             Δημητρίου Βασίλειος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)

             Διαμαντής Στέφανος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)

             Κομνηνός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και

             Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)

Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων, λήγει στις 23 Ιουνίου του 2019.

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2018                                                      

 

 

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.