Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3556/2007, ως ισχύει)

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3556/2007, ως ισχύει)


                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν. 3556/2007, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι εγγεγραμμένες δαπάνες, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 ανήλθαν σε € 75,4 εκατ., σε ενοποιημένη βάση, εκ των οποίων ποσό ύψους € 30,5 εκατ. καταβλήθηκε εντός του 2015, προς Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Ν.Π.Ι.Δ.  που ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:

 -          Δαπάνη ύψους € 38,8 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας  € 22,4 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2015.

-          Δαπάνη ύψους € 28,4 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2015.

-          Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους € 7,8 εκατ., εκ της οποίας € 7,7 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2015. 

-          Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους € 0,4 εκατ., η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2015.

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.