Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχολιασμός ηλεκτρονικού δημοσιεύματος

Σχολιασμός ηλεκτρονικού δημοσιεύματος


                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σχετικά με αναφορά ηλεκτρονικού δημοσιεύματος, για το ποσό των € 55 δισ. ως εκτιμώμενη αξία των προς εξόρυξη αποθεμάτων λιγνίτη σημειώνεται ότι :

Από την εισαγωγή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο το Δεκέμβριο του 2001, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η Εταιρεία απεικονίζει στις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές της Καταστάσεις την αξία των αποθεμάτων λιγνίτη που έχουν εξορυχθεί (κόστος εξόρυξης) ή αγοραστεί (κόστος αγοράς) και δεν έχουν αναλωθεί. Συνεπώς, η αξία του λιγνίτη που δεν έχει εξορυχθεί δεν αποτιμάται και, κατά συνέπεια, δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν μπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να σχολιάσει την αναφορά του δημοσιεύματος για αποθέματα λιγνίτη αξίας € 55 δισ. αφού αυτά δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά της στοιχεία και κατά συνέπεια δεν αποτιμώνται από την Εταιρεία.

Με βάση τα δεδομένα των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.3.2011, η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Επιχειρησιακής Μονάδας των Ορυχείων (εκτάσεις και εξοπλισμός ορυχείων, μηχανήματα, έργα υπό κατασκευή κλπ) ανέρχεται σε € 1,5 δις, ενώ η αξία του εξορυχθέντος και μη αναλωθέντος αποθέματος λιγνίτη την ίδια ημερομηνία ήταν € 44 εκατ.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ, αυτή παρουσιάζει από την αρχή του έτους μέχρι και την 3η Αυγούστου 2011 πτώση 28,8%, αντίστοιχη με αυτή του δείκτη FTSE20 του ΧΑ που εμφανίζει πτώση 28%,ενώ ο δείκτης των Τραπεζών παρουσίαζε πτώση 39% την ίδια περίοδο.


Αθήνα, 5/8/2011

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.