Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

Σχολιασμός Δημοσιεύματος


                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου της 14ης Δεκεμβρίου, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι κατά πάγια και συνήθη πρακτική προκειμένου περί της εκλογής ή / και αντικατάστασης των Μελών του Δ.Σ. που εκπροσωπούν τον Μέτοχο πλειοψηφίας, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, οι σχετικές Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. συγκαλούνται χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας («αυτόκλητες») που ο νόμος προβλέπει για τις λοιπές Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας που δεν έχουν ως θέμα της ημερήσιας διάταξής τους την εκλογή Μελών του Δ.Σ.

Και τούτο διότι, κατά απόκλιση της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, ο τρόπος ανάδειξης των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ γίνεται κατά τον ειδικό τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό της (Προεδρικό Διάταγμα 333/2000).

Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, στη Γενική Συνέλευση που εκλέγει τους εκπροσώπους του Μετόχου της πλειοψηφίας συμμετέχει μόνο το Δημόσιο, αποκλειομένων των Μετόχων της μειοψηφίας. Αντίστοιχα στις Γενικές Συνελεύσεις που εκλέγονται εκπρόσωποι της μειοψηφίας συμμετέχουν μόνο οι Μέτοχοι της μειοψηφίας αποκλειομένου του Δημοσίου.

Κάθε δε Γενική Συνέλευση αρμόδια για την εκλογή Μελών του Δ.Σ. είναι αρμόδια και για την ανάκληση τους.

Αθήνα, 14.12.2011.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.