Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόφαση ΔΣ για παραπομπή της τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στη διαιτησία της ΡΑΕ

Απόφαση ΔΣ για παραπομπή της τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στη διαιτησία της ΡΑΕ


                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Το Δ.Σ. της ΔΕΗ στη συνεδρίασή του στις 28.9.2011 ενέκρινε την υπογραφή συνυποσχετικού παραπομπής στη διαιτησία της ΡΑΕ αναφορικά με τους όρους τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι, μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα συνεχίσει να τιμολογείται και θα εξοφλεί τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (πλέον των νόμιμων χρεώσεων και επιβαρύνσεων) για το σύνολο των 8.760 ωρών ετησίως κατά τα επί μέρους προβλεπόμενα στο από 4.8.2010 Πλαίσιο Συμφωνίας, τόσο για τις 4.710 ώρες της ζώνης ζήτησης ελαχίστου φορτίου (συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και αργιών), όσο και για τις υπόλοιπες 4.050 ώρες της μεταβατικής περιόδου. Για την παραπομπή στη διαιτησία απαιτείται η υπογραφή του συνυποσχετικού και από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι στις 28.9.2011 η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατέθεσε στη ΔΕΗ δύο επιταγές συνολικού ύψους 25.624.027,88 Ευρώ έναντι οφειλών της που αφορούν διάφορες χρεώσεις και επιβαρύνσεις και ειδικότερα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Ειδικό Τέλος), το Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και όλων των λοιπών χρεώσεων (Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος (ΜΔΙ), Λογαριασμοί προσαυξήσεων, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κλπ).


Αθήνα 30-9-2011

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ