Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πρόταση για διανομή μερίσματος € 0,16 ανά μετοχή

Πρόταση για διανομή μερίσματος € 0,16 ανά μετοχήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε κατά την συνεδρίαση του της 27ης Μαρτίου 2007 αποφάσισε να προτείνει προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2006, ύψους € 0,16 ανά μετοχή.

Αθήνα 28 Μαρτίου 2007

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ