Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2006

Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2006


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 0,16 (δέκα έξι λεπτά) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26ης Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Από την 27η Ιουνίου 2007 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως επί των κερδών της χρήσεως 2006.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 4 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank EFG μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή οι μετοχές τηρούνται υπό τον χειρισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών η καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank EFG, προσκομίζοντας αυτοπροσώπως το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-5230951) ή στην Τράπεζα Eurobank EFG, Αθήνα (τηλ. 210-3523442).

Αθήνα 15-6-2007

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.