Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2005

Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2005


                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣHΣ 2005


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαΐου 2006, το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε Ευρώ 0,50 (πενήντα λεπτά) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20ης Ιουνίου 2006 σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Από την 21η Ιουνίου 2006 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2005.

H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28η Ιουνίου 2006 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή οι μετοχές τηρούνται υπό τον χειρισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών η καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας αυτοπροσώπως το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Η σχετική βεβαίωση πληρωμής μερίσματος θα παραλαμβάνεται από το σημείο που θα εισπράττεται το μέρισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-5293245) ή στην Τράπεζα Πειραιώς , Αθήνα .Αθήνα, 24-5-2006

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.