Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχολιασμός δημοσιεύματος

Σχολιασμός δημοσιεύματος


                                                                 Ανακοίνωση


Για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευθεί εντός του 2019 από δεσμευμένες καταθέσεις είναι € 13,4 εκατ. και όχι € 690,4 εκατ. όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα. Η εν λόγω αποδέσμευση αντιστοιχεί σε ισόποση αποπληρωμή δανείων εντός του 2019. Ποσό € 677 εκατ. αφορά σε αντλήσεις κεφαλαίων εντός του 2019 από εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης. Παραπέμπουμε σχετικά το επενδυτικό κοινό στην «Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων» (σημείωση 3.1) που αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( https://www.dei.gr/Documents2/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%202018/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%972018%CE%A44.pdf ).
Επιπλέον, είναι εσφαλμένη η αναφορά ότι «οι εγχώριες τράπεζες είχαν δεσμεύσει καταθέσεις ως ενέχυρο για την περσινή αναχρηματοδότηση δανείων 1,1 δις ευρώ.»

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ