Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου

Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου


Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 27.6.2019 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η ΕΕ αποτελείται αμιγώς από ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.   

Η νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ έχει ως εξής:

-                  Γεώργιος Βενιέρης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της ΕΕ

-                  Χρήστος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

-                  Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

με θητεία τριετή, ως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αρχομένης από 27.6.2019 έως και τις 26.6.2022.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017,  όλα τα μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα της ενέργειας, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) μέλος εκ των μελών της ΕΕ, ήτοι, ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική του κατάρτιση και τη θέση του ως ακαδημαϊκού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.