Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Επεξηγήσεις επί του 7ου θέματος της ΗΔ της ΤΓΣ

Επεξηγήσεις επί του 7ου θέματος της ΗΔ της ΤΓΣ


                                                                                           Ανακοίνωση Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του 7ου  θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2019, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,
https://dei.gr/Documents2/ΓΕΝΙΚΕΣ%20ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ%202019/Επεξηγήσεις%20επί%20του%207ου%20θέματος%20ΤΓΣ%2027062019.pdf  

 

 

Αθήνα, 2
6 Ιουνίου 2019 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ