Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόφαση Δ.Σ. για τα τιμολόγια

Απόφαση Δ.Σ. για τα τιμολόγια


                                                                        Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Δ.Σ. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

  1. Την αναπροσαρμογή των τιμολογίων Μ.Τ. και Χ.Τ. συνυπολογιζομένης της μείωσης στο ΕΤΜΕΑΡ και ΦΠΑ.
  2. Την μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10% σε 5%.
  3. Την θέσπιση ρήτρας CΟ2 στη  Χ.Τ. μηδενικής, με τα σημερινά δεδομένα, επίπτωσης.
  4. Την κατάργηση της έκπτωσης επί της εφαρμοζόμενης  ρήτρας αναπροσαρμογής CO2 στα τιμολόγια Μ.Τ.
  5. Την έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο μέρος του ανταγωνιστικού σκέλους του ΚΟΤ για άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ