Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αδικαιολόγητες αντιδράσεις έναντι της ΔΕΗ από αγρότες του Ν. Χαλκιδικής

Αδικαιολόγητες αντιδράσεις έναντι της ΔΕΗ από αγρότες του Ν. Χαλκιδικής


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί περιορισμένος αριθμός αγροτών του Ν. Χαλκιδικής μετά τη διακοπή από τη ΔΕΗ Α.Ε. της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω καταστρατήγησης από αυτούς του Μειωμένου Αγροτικού Τιμολογίου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Στη ΔΕΗ Α.Ε έχει επιβληθεί δια νόμου και με προϋποθέσεις η χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου, με σκοπό να βοηθηθούν οι αγρότες και μόνον και όχι για να αποτελέσει το Αγροτικό Τιμολόγιο πηγή πλουτισμού και εμπορίας σ' αυτούς που παράνομα το χρησιμοποιούν.
Το Αγροτικό Τιμολόγιο είναι μια οικονομική θυσία της ΔΕΗ Α.Ε του μεγέθους των 158.000.000 € ετησίως. Λόγω της πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας που έχει αυτή η παροχή για τη ΔΕΗ Α.Ε, γίνονται περιοδικοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτοί που αξιοποιούν το Αγροτικό Τιμολόγιο συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν έλεγχοι και στους αρδευτικούς πελάτες του Ν.Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε εκ πρώτης ότι από τους 2.800 πελάτες, υπάρχουν περίπου 200 που κάνουν υπερκατανάλωση ρεύματος (καταναλώνουν αδικαιολόγητα πολλαπλάσιες ποσότητες ρεύματος των προβλεπομένων για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες).
Πιο συγκεκριμένα, αν και το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται με την προϋπόθεση ότι το νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση μόνον των δικών τους καλλιεργειών (δηλ. αυτών που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ), οι 200 αυτοί πελάτες διαθέτουν το νερό που αντλούν από τις αγροτικές τους παροχές, για την άρδευση όμορων ή μη κτημάτων που ανήκουν σε άλλους παραγωγούς. Η διαπίστωση αυτή της ΔΕΗ Α.Ε. επιβεβαιώθηκε τόσο από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Νομαρχία Ν.Χαλκιδικής), όσο και από το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο οδήγησαν τη ΔΕΗ οι αγρότες της Χαλκιδικής, με το σκεπτικό ότι διεκόπη παρανόμως το Αγροτικό Τιμολόγιο (όχι το ρεύμα) από τις αγροτικές τους παροχές.
Οι ενέργειες της ΔΕΗ θεωρήθηκαν καθ΄όλα νόμιμες από το αρμόδιο Δικαστήριο, ότι δηλαδή, ορθώς η επιχείρηση διέκοψε το Αγροτικό Τιμολόγιο και ότι νομιμοποιείται, μεταξύ των άλλων, να διακόψει το ρεύμα από τις υπόψη υδροληψίες, αφού οι πελάτες από τότε και μετά (δηλ. εδώ και περίπου 2 χρόνια) δεν πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν.
Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι δικαιώθηκε πλήρως από το αρμόδιο δικαστήριο, από τον Μάϊο του 2006 που εκδόθηκαν οι σχετικές δικαστικές Αποφάσεις, δεν προέβη στη διακοπή του ρεύματος, αν και μπορούσε το κάνει, επειδή είχε ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος 2006 και ήταν απόλυτα κατανοητή η αναγκαιότητα παροχής ρεύματος για την άρδευση των καλλιεργειών τους.
Τώρα, μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου 2006, θεωρώντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα χρονικά περιθώρια που είχαν στη διάθεσή τους οι συγκεκριμένοι πελάτες για την τακτοποίηση των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ και τη διευθέτηση του προβλήματος, αποφασίσθηκε η διακοπή της προμήθειας ρεύματος των υδροληψιών τους.
Αν και ήταν ήδη γνωστό στους συγκεκριμένους πελάτες ότι, η ΔΕΗ δικαιώθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο και νομιμοποιείται να διακόψει το ρεύμα από τον Μάϊο του 2006, η Επιχείρηση, πριν από την πραγματοποίηση των διακοπών ρεύματος, τους απέστειλε συστημένη επιστολή, παρέχοντας επιπλέον προθεσμία 25 ημερών περίπου για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τους.
Δεδομένου ότι έχει παρέλθει και η τελευταία ως άνω προθεσμία άπρακτη, από σήμερα 14.12.2006, ξεκίνησαν οι διακοπές ρεύματος, οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν σύντομα.
Η ΔΕΗ Α.Ε. κινείται αυστηρά μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και θεωρεί ότι, οι ολιγάριθμοι πελάτες που καταστρατηγούν μονομερώς το Μειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο προς ίδιον όφελος βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντά της και αποτελούν πρόκληση για όλους τους πελάτες της - συμπεριλαμβανομένων και όλων των αγροτών της χώρας - που κανονικά αποπληρώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος.


Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006                                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.