Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ENERTECH '09

ENERTECH '09


ENERTECH’ 09 - EIΣΗΓΗΣΕΙΣ

Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Legal framework, investment opportunities and technical innovation in the electricity sector

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1-ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SESSION 1-ELECTRICITY MARKET

 

                           Τρίτο πακέτο: Ευρωπαϊκή Εμπειρία μέχρι σήμερα και νέες προκλήσεις.

Γ. Κουτζούκος, ΡΑΕ

                             Third Package: Experience in Europe and new challenges.

G. Koutzoukos, RAE

 

                             Σημερινές συνθήκες στην Ελληνική Αγορά.

Δρ. Μ. Θωμαδάκης, ΡΑΕ

                             Current Status in The Greek Market.

Dr. M. Thomadakis, RAE

                            

                             Ρυθμιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση της «πράσινης οικονομίας» στην ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Καθ. Π. Κάπρος, ΕΜΠ

Regulatory Procedure for the integration of the “Green Economy” in a competitive energy market.

Prof. P. Kapros, NTUA

 

                             Ασφάλεια εφοδιασμού δια μέσου ανταγωνιστικών αγορών: Δημιουργία ρυθμιστικού και οικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των υποδομών.

Δρ. Ε. Λεκατσάς, ΔΕΣΜΗΕ

Security of Supply through competitive markets: Design of the regulatory and economic environment for infrastructure development.

Dr. E. Lekatsas, HTSO

 

 

                             ΕΝΟΤΗΤΑ 2-ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

SESSION 2-THERMAL POWER PLANTS

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ε. ΚΑΚΑΡΑΣ-Χ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

SCIENTIFIC COORDINATORS: E. KAKARAS-CH. FRANGOPOULOS

 

                             Δέσμευση και αποθήκευση CO2 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή - Κίνητρα και Κανονισμοί.

                        T. Dixon, IEA GHG

CCS in the EU Climate Change Programme - Incentivisation and Regulation.

T. Dixon, IEA GHG

 

                             Προοπτικές για τη Δέσμευση και Αποθήκευση CO2 από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες στον ελληνικό χώρο.

Δρ. Ν. Κούκουζας, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ

Perspectives for CO2 capture and storage in Greek thermal power plants.

Dr. N. Koukouzas, CERTH/ISFTA

 

                             Το Σχέδιο της νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές. Η ελληνική πραγματικότητα στην ηλεκτροπαραγωγή.

Β. Τσάδαρη, ΔΕΗ

The New Industrial Emissions Directive and the Greek Electricity Generation System

V. Tsadari, PPC

 

                             Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών βιοκαυσίμων: Τεχνολογία – Προδιαγραφές και παραδείγματα εφαρμογής.

Καθ. Εμ. Κακαράς, ΕΜΠ

Thermal utilization of solid biofuels: Technology, specifications and application examples.

Prof. Em. Kakaras, NTUA

 

 

                             ΕΝΟΤΗΤΑ 3-ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Ι)

SESSION 3-NEW INVESTMENT OPPORTUNITIES IN RENEWABLE ENERGY SOURCES

 

                             Θεσμικό πλαίσιο και νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις ΑΠΕ

Δρ. Λ. Γεωργαλάς, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Legal framework and new investment opportunities

Dr. L. Georgalas, Ministry of Environment, Energy and Climate Change

 

Η εμπειρία της ΡΑΕ στις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ

Δρ. Α. Βλάχος, ΡAE

The experience of RAE in new RES technologies

Dr. Α. Vlachos, RAE

 

          Θεσμικό πλαίσιο από την πλευρά των επενδυτών

Δρ. Π. Παπασταματίου, ΕΛΕΤΑΕΝ

Legal framework – Investor’s perspective

Dr. P. Papastamatiou, Hellenic Wind Energy Association

 

          Διοικητικά εμπόδια

Χρ. Καλυβιώτης, ΣΕΦ

Administrative barriers

Chr. Kaliviotis, HELAPCO

 

                             Ηλεκτροπαραγωγή με Κατοπτρικά Ηλιακά Συστήματα: Ηλιακή ισχύς από την ηλιόλουστη ζώνη της Ευρώπης.

Mariàngels Pérez Latorre, ESTELA

Solar thermal electricity: Solar power from Europe’s sun belt.

Mariàngels Pérez Latorre, ESTELA

 

                             Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

Dr. Sten Frandsen, RISOE DTU

Offshore wind farms.

Dr. Sten Frandsen, RISOE DTU

 

                             Υβριδικά συστήματα ΑΠΕ με αντλιοταμίευση.

Επικ. Καθ. Γ. Αναγνωστόπουλος, ΕΜΠ

Pumped storage hybrid RES systems

Ass. Prof. J. Anagnostopoulos, NTUA

 

Ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή θερμότητας από γεωθερμικά ρευστά μέσης ενθαλπίας.

Καθ. Μ. Φυτίκας, ΑΠΘ

Electricity and CHP production from medium enthalpy geothermal energy.

Prof. M. Fytikas, AUTH

 

 

          ΕΝΟΤΗΤΑ 4-ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SESSION 4-ELECTRIC POWER SYSTEM

 

 

                             Βέλτιστη διαχείριση δικτυακών υποδομών και κύρια εμπόδια στην ανάπτυξή τους.

Δρ. Α. Κορωνίδης, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

Effective network management and main obstacles in infrastructure development.

Dr. A. Koronides, HTSO

 

                             Διασυνδέσεις των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα.

Ομ. Καθ. Μ. Παπαδόπουλος, ΕΜΠ

Interconnection of Aegean islands to the mainland grid.

Prof. Emer. M. Papadopoulos, NTUA

 

                             Απαιτήσεις επάρκειας, οικονομικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα.

Δρ. Ι. Βιτέλλας, ΔΕΗ Α.Ε.

Adequacy, economic viability and environmental requirements for autonomous island power systems.

Dr. I. Vitellas, PPC S.A.

 

                             Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων για μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ.

Καθ. Κ. Βουρνάς, ΕΜΠ

Power system planning, design and operation for high renewable energy penetration.

Prof. C. Vournas, NTUA

 

 

                             ΕΝΟΤΗΤΑ 5- ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ

SESSION 5-DISTRIBUTED GENERATION AND SMART GRIDS

 

                             Ευφυή Δίκτυα (SmartGrids): Τεχνολογίες – Προοπτικές εφαρμογής – Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

                             Dr. Maher Chebbo, SAP

SmartGrids: Overview of Smart Grid Technologies –Application Prospects - EU initiatives.

Dr. Maher Chebbo, SAP

 

                             Τεχνολογίες H2 και Κυψελών Καυσίμου: Τρέχουσα Κατάσταση, Προοπτικές, Ευρωπαϊκή Πολιτική.

Δρ. Έ. Βαρκαράκη ,ΚΑΠΕ

H2 Technologies and Fuel Cells: Current status, Perspectives and EU Policy.

Dr. E. Varkaraki, CRES

 

                             Μέση και Μικρή ΣΗΘ - Τεχνολογίες, Θεσμικό πλαίσιο, Δυναμικό στον Ελληνικό Χώρο.

Καθ. Χρ. Φραγκόπουλος, ΕΜΠ

Medium and Small Scale CHP: Technologies, Legal Framework and Potential in Greece.

Prof. Ch. Frangopoulos, NTUA

 

                             Μικροδίκτυα (Microgrids).

Καθ. Ν. Χατζηαργυρίου, ΕΜΠ

Microgrids.

Prof. N. Hatziargyriou, NTUA

 

 

                             ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SESSION 6: EFFICIENT USE AND MANAGEMENT OF ELECTRIC ENERGY

 

                             Εξοικονόμηση ενέργειας: Βασικός πυλώνας για την επίτευξη των στόχων του 2020 και την ανταγωνιστικότητα.

Δ. Μπέης, ΣΕΕΣ

Energy Efficiency: The pillar for achieving 2020 goals and competitiveness.

D. Beis, National Energy Strategy Council

 

                             Ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

                             D. Pedelmas, PGA Ellada

Electric vehicles

D. Pedelmas, PGA Ellada

 

                             Πράσινα κτίρια - Eνεργειακή επιθεώρηση.

Δρ. Γ. Αγερίδης, ΚΑΠΕ

Green buildings - Energy audits.

Dr. G. Ageridis, CRES

 

                             Συνεργασία ΔΕΗ και τοπικής αυτοδιοίκησης για έργα εξοικονόμησης ενέργειας.

Β. Λιόλιου, ΔΕΗ

Cooperation between PPC and local administration for efficient energy infrastructure projects.

V. Lioliou, PPC

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.