Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2007

2007


    - Ιανουάριος 2007

    - Φεβρουάριος 2007

    -  Mάρτιος 2007

    - Απρίλιος 2007

    - Μάϊος 2007

    - Ιούνιος 2007

    -Ιούλιος 2007

   -Αύγουστος 2007

  - Σεπτέμβριος 2007

  - Oκτώβριος 2007

  - Νοέμβριος 2007

  - Δεκέμβριος 2007

ΠΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
( Υπάρχουν σε παλαιότερα τεύχη του Μηνιαίου  Δελτίου Τιμών και δε δημοσιεύονται πλέον σε αυτά)

- Πίνακας Ι :    Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Πίνακας ΙΙΙ:  Τιμές Αλουμινίου

-Πίνακας ΙV : Λογιστικές Τιμές Μετάλλων

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ