Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2006

2006


    - Ιανουάριος 2006

    - Φεβρουάριος 2006

    - Μάρτιος 2006

    - Aπρίλιος 2006

    - Μάϊος 2006

   - Ιούνιος 2006

   - Ιούλιος 2006

   - Αύγουστος 2006

   - Σεπτέμβριος 2006

   - Oκτώβριος 2006

  - Νοέμβριος 2006

  - Δεκέμβριος 2006

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
( Υπάρχουν σε παλαιότερα τεύχη του Μηνιαίου  Δελτίου Τιμών και δε δημοσιεύονται πλέον σε αυτά)

- Πίνακας Ι :    Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Πίνακας ΙΙΙ:  Τιμές Αλουμινίου

-Πίνακας ΙV : Λογιστικές Τιμές Μετάλλων

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ