Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2005

2005


    - Ιανουάριος 2005

    - Φεβρουάριος 2005

    - Μάρτιος 2005 

    - Απρίλιος 2005

    - Mάιος 2005

    - Ιούνιος 2005

    - Ιούλιος 2005

    - Αύγουστος 2005 (τροποποιημένο από 20/4/06)

    - Σεπτέμβριος 2005

    - Oκτώβριος 2005

    - Nοέμβριος 2005

    -Δεκέμβριος 2005

   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
( Υπάρχουν σε παλαιότερα τεύχη του Μηνιαίου  Δελτίου Τιμών και δε δημοσιεύονται πλέον σε αυτά)

- Πίνακας Ι :    Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας

- Πίνακας ΙΙΙ:  Τιμές Αλουμινίου

-Πίνακας ΙV : Λογιστικές Τιμές Μετάλλων

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ