Εκπτωτική πολιτική 2017 πελατών με επαγγελματικά τιμολόγια
Σας καλωσορίζουμε στην εφαρμογή ομαδοποίησης των παροχών σας

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα ομαδοποίησης των παροχών Μέσης και Χαμηλής Τάσης που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί η Εταιρεία ή ο Όμιλός (ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις) σας και προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή και ακολουθώντας απλά βήματα, διαχειρίζεστε και οριστικοποιείτε το συγκεντρωτικό πίνακα των παροχών σας, έτσι ώστε οι συνολικές καταναλώσεις σας έτους 2017 να συμπεριληφθούν για τον καθορισμό του ύψους της προσφερόμενης έκπτωσης.

   
Ενημέρωση για την Παρεχόμενη Έκπτωση στα τιμολόγια Μέσης (ΜΤ) και Χαμηλής (ΧΤ) Τάσης

Η ΔΕΗ προσφέρει ποσοστό έκπτωσης, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής κατανάλωσης, που κυμαίνεται μεταξύ 2% και 5,5% επί της χρέωσης προμήθειας ρεύματος των επαγγελματικών τιμολογίων τόσο στη ΜΤ όσο και στη ΧΤ.

Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
  • Η συνολική κατανάλωση έτους 2017 των παροχών σας ΜΤ και ΧΤ, που είναι συμβολαιοποιημένες με τη ΔΕΗ την 31/12/2017, να είναι από 1 GWh και άνω.
  • Να έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα οι λογαριασμοί που αφορούν καταναλώσεις 2017 (η έκπτωση παρέχεται μόνο για τους λογαριασμούς εκείνους που έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα).
  • Να έχουν ρυθμιστεί τυχόν προηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Κλίμακες έκπτωσης

Η παρεχόμενη έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ρεύματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, εφαρμόζεται στα τιμολόγια ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ των παροχών ΜΤ και στα τιμολόγια Γ21, Γ22 και Γ23 των παροχών ΧΤ.

Κριτήριο ένταξης στην κάθε εκπτωτική κατηγορία αποτελεί η συνολική κατανάλωση όλων των παροχών ΜΤ και ΧΤ που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις σας και είναι συμβολαιοποιημένες με τη ΔΕΗ, ανεξαρτήτως τιμολογίου.

Συνολική ετήσια κατανάλωση ΜΤ & ΧΤ έτους 2017 (GWh) Έκπτωση όγκου επί της χρέωσης προμήθειας ρεύματος παροχών ΜΤ & ΧΤ (%)
Άνω των 2005,5 %
Άνω των 100 έως και 2004,5 %
Άνω των 50 έως και 1004,0 %
Άνω των 25 έως και 503,5 %
Από 10 έως και 253,0 %
Άνω των 5 έως και 102,5 %
Από 1 έως και 52,0 %

Υπολογισμός και καταβολή έκπτωσης

Η αξία της προσφερόμενης έκπτωσης θα υπολογιστεί επί της χρέωσης προμήθειας ρεύματος των εμπροθέσμως εξοφληθέντων λογαριασμών ΜΤ (με τιμολόγια ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ) και ΧΤ (με τιμολόγια Γ21, Γ22 και Γ23) που αφορούν σε καταναλώσεις σας από 1/1/2017 έως και 31/12/2017. Η ενσωμάτωσή της θα γίνει στους αντίστοιχους λογαριασμούς των παροχών της Εταιρείας ή του Ομίλου σας μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Είστε ήδη χρήστης;

Είστε νέος χρήστης;
Γραφτείτε τώρα!


Ξεχάσατε τον Κωδικό Χρήστη ή/και τον Κωδικό Πρόσβασης;
Ανάκτηση στοιχείων πρόσβασης
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εφαρμογή Εκπτωτικής πολιτικής, επικοινωνήστε με το keyaccount@dei.com.gr