Σημαντική Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε πως προσωρινά δεν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

  • Εγγραφή Χρήστη
  • Ανάκτηση στοιχείων πρόσβασης
  • Αντιμετώπιση θεμάτων ενεργοποίησης χρήστη
  • Αλλαγή e-mail απο διαχείριση χρήστη