Κάτι άλλαξε στο e-bill…

  • Από 16.06.2017 αναβαθμίστηκε η υπηρεσία e-bill έτσι ώστε οι νέοι χρήστες να έχουν αυτόματη πρόσβαση, με ασφάλεια, στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των ακινήτων που οι λογαριασμοί εκδίδονται στο όνομά τους και να υπάρχει δυνατότητα λήψης μόνον ηλεκτρονικού λογαριασμού, εφόσον το επιθυμούν.
  • Όλοι οι χρήστες, έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι 31.12.2017, για να ανανεώσουν την εγγραφή τους, μέσω της διαδικασίας ενημέρωσης στοιχείων στο e-bill, όπου θα χρειαστεί να καταχωρήσουν και τα προσωπικά τους στοιχεία: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου.
  • Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ίδια με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο Κωδικό Εταίρου, τότε η ανανέωση της εγγραφής ολοκληρώνεται άμεσα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή δεν επιβεβαιωθούν ή δεν υπάρχουν καταχωρημένα στη ΔΕΗ, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει αποδεικτικό ΑΦΜ (οποιοδήποτε έγγραφο του TAXIS) και φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει: α) ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, β) τηλεφωνικά, μέσω του 11770 ή γ) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ΔΕΗ.
  • Μετά την εγγραφή θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα ακίνητα που οι λογαριασμοί ρεύματος εκδίδονται στο συγκεκριμένο όνομα, εφόσον υπάρχουν στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ καταχωρημένα τα προσωπικά στοιχεία. Διαφορετικά θα πρέπει να επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία για κάθε ακίνητο.
  • Για λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδονται σε διαφορετικό όνομα, θα πρέπει να γίνει άλλη εγγραφή στην υπηρεσία e-bill.