Έγκριση γιγαντιαίου επενδυτικού προγράμματος ύψους άνω των € 4 δισ. ευρώ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την υποβολή αιτημάτων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλισθούν άδειες ηλεκτροπαραγωγής για τις εξής πέντε (5) Μονάδες:
- Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 800 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
- Μονάδα ισχύος 450 MW, με καύσιμο λιγνίτη, στον ΑΗΣ Μελίτης.
- Μονάδα ισχύος 450 MW, τεχνολογίας ρευστοποιημένης κλίνης, με καύσιμο λιγνίτη, στην περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας.
- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στο Αλιβέρι.
- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στη Λάρυμνα.
Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων και, μεταξύ άλλων, θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για την εξασφάλιση καυσίμου για τη Μονάδα της περιοχής Κοζάνης Πτολεμαΐδας, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα της Νομαρχίας Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

2. Ενέκρινε την υλοποίηση της στρατηγικής για εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη, η οποία προβλέπει:
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες και ενέργειες για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται στη βάση του ενεργειακού σχεδιασμού του Συστήματος της Κρήτης (κατασκευή νέων Μονάδων, μετατροπή/ μεταφορά απόσυρση Μονάδων) ενόψει της εισαγωγής του φυσικού αερίου στην Κρήτη.
- Να δρομολογηθούν όλες οι σχετικές ενέργειες για την υπογραφή συμφωνίας με τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για την τροφοδότηση των Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη με φυσικό αέριο (ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη θέση Κορακιά και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μεταφοράς αερίου).
- Να διερευνηθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για την κάλυψη των αναγκών των Σταθμών Παραγωγής της Επιχείρησης στην Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα:
- Η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατασκευάσει δύο νέες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 250MW εκάστη και θα μετεγκαταστήσει στο νέο Σταθμό Κορακιάς τρεις αεριοστροβίλους από το Σταθμό Λινοπεραμάτων.
- Οι Μονάδες του Σταθμού των Χανίων θα μετατραπούν σε Μονάδες κατάλληλες για καύση φυσικού αερίου και δύο αεριοστρόβιλοι θα μετατραπούν σε Μονάδα συνδυασμένου κύκλου.
- Ο Σταθμός των Λινοπεραμάτων θα τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι το 2014 ενώ με την ολοκλήρωση των αγωγών φυσικού αερίου στη Μονάδα του Αθερινόλακκου μέχρι το 2016 οι Μονάδες που λειτουργούν εκεί θα μετατραπούν έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.

3. Αποφάσισε να εκπονηθούν μελέτες για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναδιάρθρωσης της εταιρείας και να συνεχισθεί η σχετική διαβούλευση με βάση τις προτάσεις της Επιχείρησης και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τις μελέτες, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

Σχετικά με τις εγκριθείσες αποφάσεις ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., δήλωσε:
 "Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη μελλοντική πορεία της ΔΕΗ, γιατί πήραμε κρίσιμες αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και στην αισθητή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Το πρόγραμμα του παραγωγικού εκσυγχρονισμού της Επιχείρησης είναι πολύ σημαντικό γιατί θα επιτρέψει την ένταξη στο Ηπειρωτικό σύστημα Μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών στο περιβάλλον, συνολικής ισχύος περίπου 3.200 MW.
Στα οφέλη από την πραγματοποίηση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού πρέπει ιδιαίτερα να εκτιμηθεί η ουσιαστική βελτίωση που θα προκύψει για το περιβάλλον, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα αλλά και υποχρέωση της ΔΕΗ απέναντι στις Τοπικές Κοινωνίες.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, προωθούμε την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη με την ανάπτυξη τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θέση Κορακιά και με την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων από νέες.
To παραπάνω συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων που εγκρίθηκε ποτέ, ύψους άνω των τεσσάρων δισ. ευρώ, το οποίο θα οδηγήσει σε αισθητή βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων του παραγωγικού μας δυναμικού και των οικονομικών επιδόσεων της Επιχείρησης.
Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών αποφάσεων και των πολύ σημαντικού ύψους επενδύσεων εκσυγχρονισμού θα έχουν πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, τους μετόχους, το Περιβάλλον και τους εργαζόμενους της Επιχείρησης και γενικότερα για την Ελληνική Οικονομία".Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007                                                                          Από το Γραφείο Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Ενέκρινε την υποβολή αιτημάτων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλισθούν άδειες ηλεκτροπαραγωγής για τις εξής πέντε (5) Μονάδες: - Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 800 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.- Μονάδα ισχύος 450 MW, με καύσιμο λιγνίτη, στον ΑΗΣ Μελίτης.- Μονάδα ισχύος 450 MW, τεχνολογίας ρευστοποιημένης κλίνης, με καύσιμο λιγνίτη, στην περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας.- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στο Αλιβέρι.- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στη Λάρυμνα.Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων και, μεταξύ άλλων, θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για την εξασφάλιση καυσίμου για τη Μονάδα της περιοχής Κοζάνης Πτολεμαΐδας, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα της Νομαρχίας Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Ενέκρινε την υλοποίηση της στρατηγικής για εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη, η οποία προβλέπει:- Οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες και ενέργειες για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται στη βάση του ενεργειακού σχεδιασμού του Συστήματος της Κρήτης (κατασκευή νέων Μονάδων, μετατροπή/ μεταφορά απόσυρση Μονάδων) ενόψει της εισαγωγής του φυσικού αερίου στην Κρήτη.- Να δρομολογηθούν όλες οι σχετικές ενέργειες για την υπογραφή συμφωνίας με τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για την τροφοδότηση των Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη με φυσικό αέριο (ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη θέση Κορακιά και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μεταφοράς αερίου).- Να διερευνηθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για την κάλυψη των αναγκών των Σταθμών Παραγωγής της Επιχείρησης στην Κρήτη.Πιο συγκεκριμένα:- Η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατασκευάσει δύο νέες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 250MW εκάστη και θα μετεγκαταστήσει στο νέο Σταθμό Κορακιάς τρεις αεριοστροβίλους από το Σταθμό Λινοπεραμάτων.- Οι Μονάδες του Σταθμού των Χανίων θα μετατραπούν σε Μονάδες κατάλληλες για καύση φυσικού αερίου και δύο αεριοστρόβιλοι θα μετατραπούν σε Μονάδα συνδυασμένου κύκλου.- Ο Σταθμός των Λινοπεραμάτων θα τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι το 2014 ενώ με την ολοκλήρωση των αγωγών φυσικού αερίου στη Μονάδα του Αθερινόλακκου μέχρι το 2016 οι Μονάδες που λειτουργούν εκεί θα μετατραπούν έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου. Αποφάσισε να εκπονηθούν μελέτες για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναδιάρθρωσης της εταιρείας και να συνεχισθεί η σχετική διαβούλευση με βάση τις προτάσεις της Επιχείρησης και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τις μελέτες, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.Σχετικά με τις εγκριθείσες αποφάσεις ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., δήλωσε: