Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)


 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

- Διεύθυνση Πωλήσεων, ΣΟΧ 4/2016 - Αποτελέσματα 01.11.2016

- Διεύθυνση Πωλήσεων, ΣΟΧ 5/2016 (Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης) - Αποτελέσματα 30.11.2016

- Διεύθυνση Πωλήσεων, ΣΟΧ 6/2016 (ανά την Επικράτεια) - Αποτελέσματα 09.12.2016


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ


- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ΣΟΧ 5/2016 - Αποτελέσματα 06.10.2016

- Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΣΟΧ 4/2016 - Αποτελέσματα 17.10.2016

- Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΣΟΧ 5/2016 - Αποτελέσματα 18.11.2016

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 6/2016 - Νομός Κοζάνης - Αποτελέσματα 02.12.2016

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 7/2016 - Νόμος Φλώρινας - Αποτελέσματα 02.12.2016

- Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΣΟΧ 7/2016 - Αποτελέσματα 24.01.2017

- Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΣΟΧ 6/2016 - Αποτελέσματα 08.02.2016


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΣΟΧ 2/2016 - Αποτελέσματα 10.11.2016ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Διεύθυνση Υπηρεσίων Στέγασης, ΣΟΧ 2/2016 - Αποτελέσματα 01.12.2016

-
Διεύθυνση Υπηρεσίων Υλικού & Προμηθειών, ΣΟΧ 1/2016 - Αποτελέσματα 07.12.2016 (Η αλλαγή αφορά μόνο στην κατηγορία 103, ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου/Οικονομικού)


 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΔΥΗΠ Τομέας Υδρολογίας, ΣΟΧ 2/2016 - Αποτελέσματα 12.10.2016

- ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ΣΟΧ 3/2016 - Αποτελέσματα 20.10.2016

- Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών ΘΗΕ - Αποτελέσματα 26.10.2016

- ΑΗΣ Χανίων, ΣΟΧ 1/2016 - Αποτελέσματα 07.11.2016

ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ 3/2016 - Αποτελέσματα 21.11.2016

- ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ 3/2016 - Αποτελέσματα 25.11.2016

ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων, Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ 4/2016 - Αποτελέσματα 03.12.2016

- Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 4/2016 - Αποτελέσματα 08.12.2016

- Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 6/2016 - Αποτελέσματα 08.12.2016

- Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 5/2016 - Αποτελέσματα 13.12.2016

- ΔΥΗΠ Τομέας Υδρολογίας, ΣΟΧ 3/2016 - Αποτελέσματα 14.12.2016

- Διεύθυνση Υλικού & Προμηθιών Παραγωγής, ΣΟΧ 2/2016 - Αποτελέσματα 22.12.2016

ΔΜΚΘ/ΚΜΕΕΕ Χανίων-Λινοπ/των-Ρόδου, ΣΟΧ 2/2016 - Αποτελέσματα 09.01.2017

- ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα - Μεσοχώρας, ΣΟΧ 1/2016 - Αποτελέσματα 10.01.2017

ΑΗΣ Χανίων, ΣΟΧ 2/2016 - Αποτελέσματα 13.01.2017

- ΥΗΣ Πολύφυτου-Ιλαρίωνα, ΣΟΧ 1/2016 - Αποτελέσματα 13.01.2017

- ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ 1/2017 - Αποτελέσματα 06.02.2017

- Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ 4/2016 - Αποτελέσματα 06.02.2017

- Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ 1/2017 - Αποτελέσματα 10.02.2017

- ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ 1/2017 - Αποτελέσματα 16.02.2017

- ΑΗΣ Χανίων, ΣΟΧ 1/2017 - Αποτελέσματα 16.02.2017

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ