Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

-


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ


Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ΣΟΧ 4/2105 - Αποτελέσματα 24.08.2015

Δ/νση Εκμετάλλευσης Λ.Κ. Δυτ. Μακεδονίας, ΣΟΧ5/2015 - Αποτελέσματα 12.10.2015

Δ/νση Εκμετάλλευσης Λ.Κ. Δυτ. Μακεδονίας, ΣΟΧ6/2015 - Αποτελέσματα 12.10.2015

Δ/νση Εκμετάλλευσης Λ.Κ. Δυτ. Μακεδονίας, ΣΟΧ7/2015 - Αποτελέσματα 12.10.2015

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λ.Κ. Δυτ. Μακεδονίας, ΣΟΧ8/2015 - Αποτελέσματα 12.10.2015

- Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, ΣΟΧ 5/2015 - Αποτελέσματα 02.11.2015

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Δ/νση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 17.11.2015

- Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης, ΣΟΧ2/2015 - Αποτελέσματα 26.11.2015

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


- ΔΥΗΠ-Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ4/2015 - Αποτελέσματα 06.08.2015

- ΑΗΣ Καρδιάς, ΣΟΧ3/2015 - Αποτελέσματα 06.08.2015

ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ4/2015 - Αποτελέσματα 20.08.2015

- ΑΗΣ Κομοτηνής, ΣΟΧ1/2015 - Αποτελέσματα 25.08.2015

- ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ 4/2015 - Αποτελέσματα 08.10.2015

ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ 5/2015 - Αποτελέσματα 22.10.2015

- ΔΥΗΠ Τομέας Υδρολογίας, ΣΟΧ4/2015 - Αποτελέσματα 29.10.2015

Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ 5/2015 - Αποτελέσματα 02.11.2015

ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ 5/2015 - Αποτελέσματα 03.11.2015

ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 10.11.2015

ΥΗΣ Άγρα, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 10.11.2015

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' , ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 11.11.2015

-  Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 4/2015 - Αποτελέσματα 12.11.2015

ΥΗΣ Πολυφύτου, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 17.11.2015

ΑΗΣ Αμύνταιου-Φιλώτα, ΣΟΧ 4/2015 - Αποτελέσματα 25.11.2015

- ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ6/2015 - Αποτελέσματα 25.11.2015
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phoneΚατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ