Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

-  Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΣΟΧ1/2015 - Αποτελέσματα 15.06.2015


ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ

- Δ/νση Πωλήσεων Ν. Αττικής, ΣΟΧ 4/2015 - Αποτελέσματα 01.07.2015


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ


- Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 23.04.2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 15.05.2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 18.05.2015

Δ/νση Εκμ/σης Λιγν. Κέντρου Δ. Μακεδονίας, ΣΟΧ3/2015 - Αποτελέσματα 10.06.2015

- Δ/νση Εκμ/σης Λιγν. Κέντρου Δ. Μακεδονίας, ΣΟΧ4/2015 - Αποτελέσματα 10.06.2015


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διεύθυνση Πληροφορικής, ΣΟΧ 1/2015 - Ενημέρωση 29.04.2015ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


ΔΕΘ/ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 03.04.2015

ΔΕΘ/ΑΗΣ Ρόδου, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 07.04.2015

ΔΕΘ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 08.04.2015

ΔΕΘ/ΑΗΣ Καρδιάς, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 09.04.2015

ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 16.04.2015

ΔΕΘ/ΑΗΣ Χανίων, ΣΟΧ 2/2015 - Ενημέρωση 21.04.2015

ΥΗΣ Πολύφυτου/Συγκρότημα Αλιάκμωνα, ΣΟΧ 1/2015 - Ενημέρωση 24.04.2015

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'/ΔΕΘ, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 30.04.2015

ΔΥΗΠ/ Συγκρότημα Νέστου, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 04.05.2015

Δ/νση Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 08.05.2015

Δ/νση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 08.05.2015

ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 25.05.2015

ΔΥΗΠ/Τομ. Υδρολογίας, ΣΟΧ 3/2015 - Ενημέρωση 28.05.2015

ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αχελώου, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 28.05.2015

ΔΥΗΠ/ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 28.05.2015

ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, ΣΟΧ 1/2015 - Ενημέρωση 11.06.2015

ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ2/2015 - Αποτελέσματα 12.06.2015

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β', ΣΟΧ 2/2015 - Eνημέρωση 15.06.2015

ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 15.06.2015

- ΔΥΗΠ-Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ2/2015 - Αποτελέσματα 15.06.2015

Κεψέ Πηγών Αώου, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 16.06.2015

- ΔΥΗΠ-Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ3/2015 - Αποτελέσματα 16.06.205

ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 19.06.2015

Δ/νση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 1/2015 - Αποτελέσματα 19.06.2015

Δ/νση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 2/2015 - Αποτελέσματα 19.06.2015

Δ/νση Παραγωγής Νησιών, ΣΟΧ 3/2015 - Αποτελέσματα 19.06.2015ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phoneΚατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ