Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα εταιρείας

Ταυτότητα εταιρείας


 

Έδρα της Εταιρείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30
104 32 ΑΘΗΝΑ


Δραστηριότητα της Εταιρείας 

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 60,6% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε ΑΠΕ (το 1982), δραστηριοποιείται σήμερα μέσω της θυγατρικής της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς και φωτοβολταϊκά.

Το 2017 η ΔΕΗ παρήγαγε 32,6 TWh οι οποίες µαζί µε τις 1,9 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 56,7% της συνολικής ζήτησης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (50,3%), πετρέλαιο (14,8%), φυσικό αέριο (23,5%), ύδατα (10,6%) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (0,8%).

Οι περίπου 7,2 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2017 το 86,7% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που δόθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα.

Στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεμένα τα νησιά του Ιονίου καθώς και ορισμένα νησιά του Αιγαίου και μαζί με το Σύστημα αυτό αποτελούν το «Διασυνδεδεμένο Σύστημα».

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, περίπου το ένα τρίτο της παραγωγικής ισχύος της ΔΕΗ είναι συγκεντρωμένο στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα μεγάλα λιγνιτωρυχεία, τα οποία αποτελούν κύρια πηγή καυσίμου.

Τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν δύο νέες, υπερσύγχρονες, μονάδες φυσικού αερίου, Αλιβέρι V και Μεγαλόπολη V, στο νότιο μέρος του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα.

Τα υπόλοιπα νησιά, τα  οποία αναφέρονται ως «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν με πετρέλαιο. Συμπληρωματικά στα περισσότερα από αυτά τα νησιά η ζήτηση καλύπτεται πλέον και από ΑΠΕ. Οι μεγαλύτεροι σταθμοί παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο (με συνολική ισχύ θερμικών σταθμών μεγαλύτερη των 1.000 ΜW).

O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. 

 

 

31η   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2017

2016

2015

Εγκατεστημένη  ισχύς (GW)

12,1

12,1

13,0

Ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα (1)

60,6%

61,4%

64,0%

Καθαρή Παραγωγή (ΤWh) (2)

32,6

30,3

34,1

Μερίδιο Παραγωγής (3) (μέσο ετήσιο)

63,0%

62,7%

71,9%

Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές (TWh) (4)

43,8

45,6

49,2

Μερίδιο Πωλήσεων (5) (μέσο ετήσιο)

86,7%

91,8%

96,4%

Αριθμός πελατών (σε εκατ.)

7,2

7,3

7,4

Αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού

17.519 (6)

18.902

18.356

1.     Αν ληφθεί υπόψη η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών στις στέγες, τα μεγέθη διαμορφώνονται σε 59,5% για το 2017, 60,3% για το 2016 και 62,8% για το 2015.

2.     Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής.

3.     Το μερίδιο παραγωγής ορίζεται ως το ποσοστό της παραγωγής της ΔΕΗ δια της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα κάθε έτος.

4.     Συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και οι εξαγωγές.

5.     Το μερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ΔΕΗ σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα ως προς τις συνολικές πωλήσεις σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος.

6.     Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay

Nέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.