Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα εταιρείας

Ταυτότητα εταιρείας


 

Έδρα της Εταιρείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30

104 32 ΑΘΗΝΑ

 

Δραστηριότητα της Εταιρείας

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει ανέρχεται σε 11,6 GW και αντιπροσωπεύει περίπου το 55% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι κύριος του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Μέσης & Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου 240.000 χιλιομέτρων και Υψηλής Τάσης μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων) του οποίου Διαχειριστής είναι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε ΑΠΕ (το 1982), δραστηριοποιείται σήμερα μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά.

Στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεμένα τα νησιά του Ιονίου καθώς και ορισμένα νησιά του Αιγαίου και μαζί με το Σύστημα αυτό αποτελούν το «Διασυνδεδεμένο Σύστημα». Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, περίπου το ένα τρίτο της παραγωγικής ισχύος της ΔΕΗ είναι συγκεντρωμένο στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα μεγάλα λιγνιτωρυχεία.

Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν με πετρέλαιο. Συμπληρωματικά, στα περισσότερα από αυτά τα νησιά η ζήτηση καλύπτεται πλέον και από ΑΠΕ. Οι μεγαλύτεροι σταθμοί παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο (με συνολική ισχύ θερμικών σταθμών μεγαλύτερη των 1.150 ΜW).

Το 2019, η ΔΕΗ παρήγαγε 25,8 TWh οι οποίες μαζί με τις 2,3 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 45,5% της συνολικής ζήτησης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (40,5%), πετρέλαιο (17,8%), φυσικό αέριο (27,6%), υδατικούς πόρους (13,1%) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (1%).

Οι περίπου 6,6 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2019 το 75,8% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που διατέθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα.
Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα € 3,3 δισ. την τελευταία πενταετία, οι οποίες συμβάλλουν στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Η ΔΕΗ, εισέρχεται σε μια νέα φάση κατά την οποία σχεδιάζει να μετασχηματισθεί σε μια μοντέρνα, σημαντικά εξωστρεφή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής ενέργειας.

Οι τρεις πυλώνες μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας για τα επόμενα χρόνια είναι οι ακόλουθοι:

- Εφαρμογή του “Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή με την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη των ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας. Το αναλυτικό πλάνο της απολιγνιτοποίησης περιλαμβάνει την απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων ισχύος περίπου 3,4 GW έως το 2023. Το πλάνο απολιγνιτοποίησης θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στους εργαζομένους της ΔΕΗ, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 GW έως το 2024, που θα έλθει με οργανική ανάπτυξη, αλλά και πολλές συνεργασίες.

- Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα για την επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς. Στο πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των δικτύων, με εργαλεία όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα GIS κ.ο.κ.

- Επέκταση σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας με πελατοκεντρική προσέγγιση τόσο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση. Ο μετασχηματισμός της Εμπορίας περιλαμβάνει, νέα συνδυαστικά προϊόντα και ευέλικτα πακέτα, καθώς και ενεργειακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στο πρότυπο των σύγχρονων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς. Αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση, το πλάνο προβλέπει την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.

Η ΔΕΗ αλλάζει με κατεύθυνση τον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται παγκοσμίως στον κλάδο, με σκοπό να πρωταγωνιστήσει ξανά στην ελληνική αγορά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2019

2018

2017

Εγκατεστημένη ισχύς (GW)

11,6

12,2

12,1

Ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης στην Ελλάδα (1)

55,1%

58,9%

59,5%

Καθαρή Ετήσια Παραγωγή (ΤWh)(2)

25,8

31,2

32,6

Μερίδιο Παραγωγής (μέσο ετήσιο) (3)

53,7%

61,2%

63,0%

Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια (ετησίως) στους τελικούς καταναλωτές (TWh)  (4)

38,4

40,8

43,8

Μερίδιο Πωλήσεων (μέσο ετήσιο) (5)

75,8%

81,4%

86,7%

Αριθμός πελατών (σε εκατ.)

6,6

6,9

7,2

Αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού

15.109

16.747

17.519


(1) Συμπεριλαμβανομένης και της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών στις στέγες.

(2) Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής.

(3) Το μερίδιο παραγωγής ορίζεται ως το ποσοστό της παραγωγής της ΔΕΗ δια της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα κάθε έτος.

(4) Συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και οι εξαγωγές.

(5) Το μερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ΔΕΗ σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα ως προς τις συνολικές πωλήσεις σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος.  


 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ