Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών


Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.


Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κος Μανόλης Παναγιωτάκης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε τον Απρίλιο του 2015. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 1974, ενώ εδώ και 20 χρόνια είναι διευθυντικό της στέλεχος.

Είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διπλωματούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου από το 1972 και κάτοχος Diploma in Management από το Henley Management College.
Έχει ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες και κατασκευές Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων.

Στην πρώτη περίοδο της εργασίας του στη ΔΕΗ ασχολήθηκε με μελέτες Υποσταθμών Μεταφοράς και μελέτες και επιβλέψεις Κέντρων Διανομής.

Ως διευθυντικό στέλεχος στη Διεύθυνση Οργάνωσης εκπόνησε όλες τις μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων την εσωτερική διάρθρωση των Διευθύνσεων, τη μετάβαση στη νέα οργάνωση της Επιχείρησης ενόψει της μετατροπής της σε Α.Ε. και στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της (unbundling) το 2001, τη σύσταση και οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, τα συστήματα οικονομικών και διοικητικών δικαιοδοσιών, τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ήταν μέλος της επιτροπής στελεχών που επιμελήθηκε την απόσχιση του Κλάδου Διανομής από τη ΔΕΗ και τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ , του οποίου εκπόνησε τη βασική οργάνωση και τα συστήματα λειτουργίας του.

Επίσης, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Διανομής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Διανομής και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας, Οργάνωσης, Στέγασης και Γενικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ.

Έχει συμμετάσχει ενεργά και από υπεύθυνες θέσεις σε όλα τα έργα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων τη συμφωνία «ΘΑΛΗΣ» με την Electricité de France (EDF).

Υπήρξε μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου, μεταξύ άλλων, σχεδίασε τα συστήματα πρόσληψης, επιλογής από εργοδότες και συνδικάτα και αμοιβών των Μεσολαβητών – Διαιτητών.

Διατέλεσε Μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την προεδρία του ΓΓ του οικείου Υπουργείου, και μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ , με ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του.

Μέχρι τις αρχές του ’90 ανέπτυξε πλούσια και έντονη πολιτική, κοινωνική συνδικαλιστική δραστηριότητα, ως μέλος των Διοικήσεων της ΓΕΝΟΠ, του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Υπήρξε Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και δραστήριο μέλος του κινήματος για την Ειρήνη στη χώρα μας.

Έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών για το ενεργειακό, τη λειτουργία και τη στρατηγική της ΔΕΗ και γενικότερα των Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως επίσης για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.

Έχει οργανώσει πλήθος Συνεδρίων, Ημερίδων, Συνδιασκέψεων για θέματα εργαζομένων, ΔΕΚΟ, Ενέργειας και έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά, σπουδαστές στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο.


Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος

Ο κος Ανδριώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός, συνταξιούχος της ΔΕΗ, με εμπειρία 45 ετών (1970-2015) σε μελέτες όλων των σταδίων, επιβλέψεις, διαχείριση συμβάσεων κατασκευής και διοίκηση υλοποίησης μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού για την υλοποίηση μεγάλων υδραυλικών τεχνικών έργων. Επίσης 6ετής (1986-1992) εμπειρία ελέγχου των λειτουργιών διοίκησης της ΔΕΗ, ως εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου της ΔΕΗ. Μέλος της μόνιμης επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ (2008-2011) και εκπρόσωπος ΤΕΕ σε επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμών μεγάλων έργων της ΔΕΗ. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Φραγμάτων και Ταμιευτήρων.

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1944. Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ 1962-1967, δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Ελεύθερο Επάγγελμα στην Αθήνα 1970-1974, ειδίκευση σε μελέτες υδραυλικών έργων. Απασχόληση στη ΔΕΗ 1974-1997, σε μελέτες και κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμβατική παρακολούθηση της κατασκευής του ΥΗΕ Ασωμάτων, η μελέτες του ΥΗΕ Γκιώνας κ.α. Ως προϊστάμενος του Τομέα Μικρών ΥΗΕ 1990-1997, συντονισμός και έλεγχος των μελετών δημοπράτησης και εφαρμογής των ΥΗΕ Μακροχωρίου και Γλαύκου, των προμελετών των ΥΗΕ Ελεούσας, Γιτάνης, Βορεινού, Υβριδικού έργου Ικαρίας κ.α.
Σύμβουλος Μηχανικός σε μικρά υδροηλεκτρικά και μεγάλα υδραυλικά έργα 1998-σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ρόλος του γενικού συντονιστή υπηρεσιών συμβούλου στα έργα «κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου-Θεσσαλίας», «ολοκλήρωση και κατάκλυση φράγματος Σμοκόβου», «ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο» κ.α.


Παναγιώτης Αλεξάκης, Σύμβουλος

Ο κος Παναγιώτης Αλεξάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Έχει διδάξει και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουν γίνει αναφορές στο συγγραφικό του έργο, διεθνώς.

Έχει εργαστεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες. Ενδεικτικές αναφορές: Ανέλαβε την οργάνωση και λειτουργία της οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, Μάιος 1998 - Ιούνιος 2004 (Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.), ενώ, διετέλεσε Πρόεδρος και CEO στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Αύγ. 2000 - Ιούν. 2004, Πρόεδρος (2000-2003) και Δ/νων Σύμβουλος (2000-2004) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αύγ. 2000 - Σεπτ. 2004), του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (1994-2004) και Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σεπτ. 2004 - Σεπτ. 2007). Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σεπτ 2004 - Ιαν. 2006) και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., (2006-2009). Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. του ΤΑ.ΝΕ.Ο. Από τον Σεπτ. 2006 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.


Σταύρος Κ. Γούτσος,  Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων

Ο κος Σταύρος Κ. Γούτσος είναι Καθηγητής (Επίκουρος) στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών με έμφαση στα Συστήματα Ποιότητας και τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων».
Είναι Συντονιστής (11μελούς ομάδας διδασκόντων) της Θεματικής Ενότητας «Προγραμματισμός για την Ποιότητα» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διασφάλιση Ποιότητας», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Έχει Πτυχίο Μαθηματικών (1973) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (1984) στην Οικονομία και Διοίκηση Δραστηριοτήτων εκτός Συναλλαγής, Πανεπιστήμιο Paris ΙΧ – Dauphine, και Διδακτορικό Δίπλωμα (1987) από το ίδιο πανεπιστήμιο.
Διαχείριση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, διεθνών και ελληνικών, με συμμετοχή ως εταίρος/ επιστημονικός υπεύθυνος/ συνεργάτης. Συμμετοχή, στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, σε δεκάδες συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιστημονική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Διδασκαλία σε άλλα Ελληνικά και διεθνή ΑΕΙ.

Επίβλεψη και συν-επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών. Διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.
Συμμετοχή σε συμβούλια και ομάδες εργασίας σε διάφορους οργανισμούς.


Παύλος Θωμόγλου, Σύμβουλος

Ο κος Παύλος Θωμόγλου, είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Έχει βιομηχανία βαφής - επεξεργασίας υφασμάτων και δραστηριοποιείται επίσης σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών σε συστήματα ασφαλείας. Έχει αποφοιτήσει από τη Λεόντειο Σχολή, έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης στη Βαφική και Υφαντική Τεχνολογία και έχει συγγράψει σειρά άρθρων επί θεμάτων Ανθρωπίνων Σχέσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Επικοινωνίας κ.α. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι αιρετός Σύμβουλος του ΕΒΕΑ συνεχώς από το 1978 έως σήμερα.

Κατά τις εκλογές του 2011 κατέλαβε την πρώτη θέση σε ψήφους και στη συνέχεια τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ. Επίσης είναι Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών και Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος.

Ο κος Θωμόγλου διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βοιωτίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επενδυτικής εταιρείας INTERINVEST A.E.E.X., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTERPROJECT A.E. Συμβούλων Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Βιομηχανικού τμήματος του ΕΒΕΑ από το 1989 έως το 1993, αιρετός τακτικός εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος από το 1994 έως το 2002, Πρόεδρος διαφόρων τμημάτων εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος του Βιομηχανικού τμήματος του ΕΒΕΑ από το 2002 έως το 2006.


Παντελής Καραλευθέρης, Σύμβουλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων

Ο κος Παντελής Καραλευθέρης γεννήθηκε το 1962, στην Άρδασσα Πτολεμαΐδας.
Είναι πτυχιούχος εργοδηγός ηλεκτρολόγος και ανήκει στο προσωπικό των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

Έχει εργασθεί ως τεχνικός ηλεκτρολόγος από το 1984 έως το 1987 στις εταιρείες κατασκευής έργων ΔΕΗ ΑΣΠΑΤΕ – ALSTHOM και ΒΙΟΚΑΤ.
Προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1987 και εργάσθηκε στο Ορυχείο Κυρίου πεδίου ως ηλεκτρολόγος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Πάγιου εξοπλισμού.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου φοιτητών Δημοκρίτου και Κ.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ασχολείται με τη λαογραφία και έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά ταξίδια στη Μ. Ασία, τον Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της 1ης διοίκησης της Ποντιακής Νεολαίας Ελλάδος και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλάδος.

Από το 1994 είναι στέλεχος του συνδικάτου ΔΕΗ και έχει συμμετάσχει σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια για τους άνθρακες, την ενέργεια και το Περιβάλλον.
Επί έξι χρόνια ήταν Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επί εξαετία (2008 – 2013).
Στη συνέχεια εξελέγη εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του ΚΑΝΕΠ και είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών στη Δια Βίου Μάθηση.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.


Χρήστος Γ. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος

Ο κος Παπαγεωργίου διετέλεσε Δ/ντής Β.Ο.Κ. στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Δ.Λ.Κ.Δ.Μ./ ΔΕΗ ΑΕ) κατά τη χρονική περίοδο ΣΕΠ. 2000 έως και ΜΑΡ. 2006 και στη συνέχεια Δ/ντης Β.Ο.Κ. στην Ομάδα Έργου Ανάπτυξης Ορυχείων (Ο.Ε.Α.Ο./ΔΕΗ ΑΕ) στην περιοχή της Δ.Λ.Κ.Δ.Μ. από τον ΑΠΡ. 2006 έως και το ΔΕΚ. 2010.

Προσλήφθηκε τον Ιούλιο 1979 ως Μεταλλειολόγος Μηχανικός στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολ/δας – Αμυνταίου της ΔΕΗ, όπου εργάστηκε επί 31 ½ χρόνια. Απασχολήθηκε στη διάνοιξη, λειτουργία και ανάπτυξη του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, του μεγαλύτερου επιφανειακού λιγνιτωρυχείου των Βαλκανίων, κι ενός από τα μεγαλύτερα του είδους παγκόσμια, για 21 χρόνια, στα 14 εκ των οποίων ως Δ/ντης Ορυχείου ( Σεπ. 1986 έως Αυγ. 2000).

Στην 5ετία 2001-05 της θητείας του ως Δ/ντή της Δ.Λ.Κ.Δ.Μ., απασχολούνταν περίπου 5150 εργαζόμενοι στα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ στη Δ. Μακεδονία, σημειώθηκαν κατά μ.ο. 5ετίας οι μεγαλύτερες διαχρονικά εκσκαφές υλικών με ίδιο εξοπλισμό της επιχείρησης (217,4 εκ. m³/έτος), η μέγιστη παραγωγή λιγνίτη (53,7 εκ. τον/έτος) καθώς και η μέγιστη παραχθείσα από το λιγνίτη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια (23.450 GWH/έτος) από τους τέσσερις (4) ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή Πτολ/δας – Αμυνταίου (πλην ΑΗΣ Μελίτης), που κάλυπτε το 55,5% της παραγωγής στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στα λιγνιτωρυχεία της ΔΛΚΔΜ ανέπτυξε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, με τεχνικές προτάσεις επίλυσης κρίσιμων αναπτυξιακών προβλημάτων και χάραξης στρατηγικής των εκμεταλλεύσεων των λιγνιτωρυχείων (MINE MASTER PLAN), με σημαντική συνεισφορά στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων της Γεν. Δ/νσης Ορυχείων και μελετών εκμετάλλευσης ορυχείων, με μεταφράσεις άρθρων μεταλλευτικού ενδιαφέροντος και σύνταξη εγχειριδίων και οδηγιών για την εκπαίδευση του προσωπικού, με συμμετοχή σε πολλές υπηρεσιακές αποστολές στο εξωτερικό (ορυχεία, συνέδρια, εκθέσεις, υπηρεσίες συμβούλου, εργοστάσια κατασκευής μηχανημάτων μεταλλείων κ.α.) και στο εσωτερικό (σεμινάρια επιστημονικο-τεχνικού περιεχομένου, αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, management κ.α.).

Ο κος  Παπαγεωργίου γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο Κοζάνης (1953). Αποφοίτησε από το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης (1971) και στη συνέχεια σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1971-76). 

Υπηρέτησε την 30μηνη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυποσμηναγός και ειδικότερα ως επικεφαλής εργοταξίων (λατομεία – οδοποιία ) της 3ης Μ.Ο.Μ.Α. στο Ν. Κιλκίς και Ν. Έβρου και στο Τεχνικό Γραφείο της 113 Π.Μ. της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα δίδαξε μαθήματα μεταλλευτικού περιεχομένου στο Τμήμα Εργοδηγών Μεταλλείων στην Τεχνική Σχολή «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», Θεσ/νίκη (Ιαν. 1978 έως Ιουν. 1979).
Εκλέχτηκε μέλος της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (1985) και της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ - Δ. Μακεδονίας (2000 και 2003). Διετέλεσε επί σειρά ετών, μετά και τη συνταξιοδότησή του, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ - Δ. Μακεδονίας.

Μιλάει Αγγλικά. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και δύο εγγόνια.


Παναγιώτης Πραμμαντιώτης, Σύμβουλος

Ο κος Παναγιώτης Πραμμανιωτάκης γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Είναι Προϊστάμενος Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας ΜΟΔ ΑΕ.
Το 1982 απέκτησε Πτυχίο από τη Σχολή Φυσικής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Ρουμανίας και αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Το 1992 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε το 1982-1983 στην Ελλάδα και στο CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, Γενεύη, Ελβετία) με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανάπτυξη λογισμικού, παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Υπότροφος Ε.Ι.Ε

1984-1985 Η.Π.Α, FermiLab, (Fermi National Accelerator Laboratory), υπότροφος του Ε.Ι.Ε, συμμετοχή στο πείραμα Ε705. Ανάπτυξη offline και online ερευνητικού λογισμικού

1985-1989 Η.Π.Α, FermiLab, Έμμισθος Συνεργάτης Έρευνας (Research Associate) του FermiLab. Ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια παράλληλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Northwestern University ως επιβλέπων ομάδας τριών μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη ερευνητικού λογισμικού ACP (Advanced Computer Program).

3-1990 έως 3-1991 Στρατιωτική Θητεία.

3-1991 έως 12-1996 Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών με σύμβαση, συμμετοχή στα πειράματα DELPHI (CERN) και ΝΕΣΤΩΡ (Ε.Κ.Π.Α, Πύλος). Υπεύθυνος ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών. Ανάπτυξη λογισμικού, εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών.

1997 – 1999 Ελεύθερο επάγγελμα και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2000 – 4/2009 Στέλεχος ΜΟΔ αε. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του αρχικού δικτύου WAN της ΜΟΔ, του δικτύου VPN (26 απομακρυσμένα σημεία) και την πρόσβαση των ΕΥΔ στο ΟΠΣ του Γ’ ΚΠΣ.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό των έργων πληροφορικής ΜΟΔ, εκπόνηση και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργου στο Ε.Π ΚτΠ (υποδομές, δίκτυα, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-ΜΜΕ& Επενδυτικός Νόμος) κλπ).
Εκπόνηση τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών. Διαχείριση και υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο Ε.Π ΚτΠ.

5/2009 – Σήμερα. Προϊστάμενος του Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας (ΤΕΠΨΤ) της ΜΟΔ αε. Ως προϊστάμενος ΤΕΠΨΤ ΜΟΔ αε, είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των στελεχών του Τομέα για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του Τομέα. Στις δράσεις συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση και υποστήριξη του δικτύου πληροφορικής του ΕΣΠΑ (48 σημεία σε όλη της επικράτεια), η τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΠΣΚΕ- ενίσχυση ΜΜΕ& Επενδυτικός Νόμος, Διαδικτυακή Πύλη www.espa.gr , Πύλη Τηλεκπαίδευσης κλπ). Επιπλέον στο Πληροφορικό Κέντρο της ΜΟΔ, πέραν των κεντρικών πληροφορικών συστημάτων του ΕΣΠΑ, έχοντας αναπτύξει τεχνολογίες εικονικών μηχανών (virtual servers), φιλοξενείται και υποστηρίζεται, σημαντικός αριθμός συστημάτων τρίτων φορέων, είτε Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (70+ δικτυακοί τόποι), είτε μεγάλων Δικαιούχων του ΕΣΠΑ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ, πύλη StartupGreece κλπ).

Ο κος Πραμμαντιώτης έχει 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά φυσικής ή/και τεχνολογίας.


Φίλιππος Ν. Ταυρής, Σύμβουλος (Εκπρόσωπος ΟΚΕ)

Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα φοίτησε στην ΑΒΣΠ, στη συνέχεια
εργάστηκε στη Γενική Τράπεζα, στους περισσότερους τομείς της τραπεζικών εργασιών (Καταθέσεις, Χορηγήσεις, Συνάλλαγμα, Λογιστήριο, Εμπορικές Πληροφορίες-Ανάλυση Ισολογισμών), αναλαμβάνοντας προϊστάμενος σε αρκετούς από τους Τομείς αυτούς, φθάνοντας τελικά στον Ανώτατο βαθμό του Οργανικού Διευθυντή.

Συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων τραπεζικής τεχνικής καθώς και σε σεμινάρια επικοινωνίας και κατάρτισης εκπαιδευτών από όπου αποφοιτώντας δίδαξε για μεγάλο διάστημα νεοεισερχόμενους υπαλλήλους.

Παράλληλα ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό, εκλεγόμενος από το 1981 και στη συνέχεια:
• Στο ΔΣ του ΣΥΓΤΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τραπέζης της Ελλάδος) ως Αντιπρόεδρος.
• Στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος).
• Στο ΔΣ του ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας), από το 1995 έως το 2004 ως Αναπληρωτής Γραμματέας και Αναπληρωτής Πρόεδρος.
• Στο ΔΣ και την Ε.Ε. της ΓΣΕΕ από το 2004 έως το 2010 ως Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας και Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής.

Συμμετείχε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων σε επιτροπές και συμβούλια:
• Στο ΙΚΑ, σε ΤΔΕ.
• Στον ΟΕΕΚ,
• Στην ΠΕΕΠ & ΤΣΕ Αττικής.
• Στον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, μέλος της επιτροπής Διαχείρισης.
• Στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή).

Συμμετείχε στα Δ.Σ.:
• Του ΤΑΑΠΤΠΓΑ-Ε (Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν-Εξπρές), ως αιρετό μέλος από 1990 έως 1993, στη θέση του Αντιπροέδρου.
• Του ΤΑΠΓΤΕ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΓΤΕ), ως εκλεγμένο μέλος του ΔΣ, με μικρές διακοπές από το 1984 έως το 2012, καταλαμβάνοντας τις θέσεις του Αντιπρόεδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου (2008-2011).
• Του Π-ΠΣΥΓΤΕ (Προμηθευτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΓΤΕ–Συν ΠΕ ), ως εκλεγμένος Πρόεδρος (1992-1993).
• Του ΕΙΝ (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας), ως Αντιπρόεδρος (Απρίλιος 2004-Ιανουάριος 2007) και ως Πρόεδρος (Ιανουάριος 2007-Μάιος 2009).
• Του ΚΕΚ-ΕΙΝ, ως Πρόεδρος ΔΣ (Εκπρόσωπος-Διαχειριστής), (Μάιος 2004-Μάιος 2009).

Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.


Νίκος Φωτόπουλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

Ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος γεννήθηκε στα Άγνατα Ηλείας το 1962.
Είναι απόφοιτος Τεχνικός (Ηλεκτροτεχνίτης) των σχολών της ΔΕΗ.
Από την ηλικία των 16 ετών ασχολήθηκε με τα κοινά και την πολιτική.
Επί 10 έτη διετέλεσε γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.
Το 1998 εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ όπου ανέλαβε Υπεύθυνος Τύπου.
Από το 2007 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, ήταν πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής της EMCF.

Από το 2010 είναι μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και από τον Απρίλη του 2013 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. 


Βασίλειος Χατζηαθανασίου, Σύμβουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο "Θερμικά προβλήματα στην παραγωγή μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας".
Γεννήθηκε το 1954.

Έλαβε Δίπλωμα Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ το 1978 και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ το 1989 στο γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Τεχνολογίας

Εργάζεται από το 1980 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Αρχικά ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην τότε Έδρα της Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας και στη συνέχεια ως μέλος ΔΕΠ στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών του ΤΗΜΜΥ-ΑΠΘ.
Διδάσκει Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας.

Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας, υπεύθυνος της μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τμήματος Κ. Μακεδονίας του ΤΕΕ και Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος. Διετέλεσε επίσης μέλος της ομάδας μελέτης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης του έργου «Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης».


Κωσταντίνος Δόλογλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δόλογλου γεννήθηκε το 1957.

Είναι οικονομολόγος και λογιστής φοροτεχνικός Α' τάξεως με πολυετή εμπειρία και προϋπηρεσία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στην οικονομική διαχείριση μεγάλων μονάδων.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Έχει εργασθεί σε θέσεις ευθύνης τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα και έχει διευθύνει υπηρεσίες ΝΠΙΔ, υπηρεσίες του Δημοσίου, υπηρεσίες ΔΕΚΟ και το σύνολο Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ (Σύμβουλος Διοίκησης), Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ με υπηρεσίες σ' ολόκληρη την επικράτεια για την εξυπηρέτηση 60.000 ασφαλισμένων στους κλάδους ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής εθνικής άμυνας και επιτελικού σχεδιασμού, Οικονομικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και Έπαρχος Ικαρίας.

Έχει εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, προγραμμάτων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας και υπήρξε αιρετό μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλανδρίου και Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου.

Υπηρέτησε ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός Στρατολογικού.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.


Γενικοί Διευθυντές

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών από τις 19 Δεκεμβρίου 2006.

Προηγουμένως, διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ από το 2001 μέχρι το 2006. Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1986, ως στέλεχος σε διάφορες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Προτού έρθει στη ΔΕΗ, εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PPC Finance plc από το 2009 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. από το 2007. Επίσης ήταν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. την περίοδο 2011-2012 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tellas A.E. την περίοδο 2006-2007.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο. 


Κοπανάκης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής

Ο κ. Κοπανάκης είναι Γενικός Διευθυντής Παραγωγής από την 1 Σεπτεμβρίου 2009, και από το 2007 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής. Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 16 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University. 


Κουρίδου Όλγα, Γενική Διευθύντρια Ορυχείων

Η κα. Κουρίδου Όλγα είναι Γενική Διευθύντρια Ορυχείων από τις 10 Ιουλίου 2015.

Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1985 έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας, πάντα στην πρώτη γραμμή των Ορυχείων.

Από το 1985 έως το 2010 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, της μεγαλύτερης επιχειρησιακής μονάδας της ΔΕΗ.

Από το 2014 έως τον Ιούλιο 2015 ήταν Ειδικό Στέλεχος στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιχείρησης με αντικείμενο την παρακολούθηση θεμάτων Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής.

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.


Αραβαντινός Νικόλαος
, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Ο κ. Αραβαντινός είναι Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών από την 1η Απριλίου 2012.

Ο κ. Αραβαντινός προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1984 και έκτοτε εργάζεται συνεχώς στην Επιχείρηση από διάφορες θέσεις. Εργάσθηκε επί πέντε έτη ως στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Πληροφορική όπου άσκησε καθήκοντα τόσο με τεχνική όσο και διοικητική ευθύνη. Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής και από 1/2/2011 μέχρι 31/3/2012 Γενικός Διευθυντής Διανομής. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική (Diplôme d' Etudes Approfondies en Informatique, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, Brunel University). 
 
 
Λάζαρος Καραλάζος, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας

Ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είναι Γενικός Διευθυντής Εμπορίας από τις 24 Ιανουαρίου 2011.

Έχει εργασθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. συνολικά 22 χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα προμήθειας και διαχείρισης καυσίμων (φυσικό αέριο, μαζούτ, λιθάνθρακας, λιγνίτης), διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και εκμετάλλευσης εταιρικού στόλου οχημάτων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων Προμηθειών και Μεταφορών, από το 2007 έως το 2011, και διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής από το 2001 έως το 2007. Εργάσθηκε από το 1995 ως ανώτερο στέλεχος και από το 1998 άσκησε διευθυντικά καθήκοντα στο Γραφείο Βοηθού Γενικού Διευθυντή Οικονομικού και στο Γενικό Διευθυντή Παραγωγής. Επίσης από το 1989 έως το 1995 είχε εργασθεί ως κοστολόγος στη Διεύθυνση Προμηθειών.
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ ΑΕ ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είχε εργασθεί στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ) και στην εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ .
Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στο Technische Hochschule Darmstadt (Πολυτεχνείο Darmstadt) της Γερμανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Οικονομολόγου Μηχανικού από το Technische Universitat του Μονάχου Γερμανίας. 


Δαμάσκος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

Ο κ. Δαμάσκος είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων από τις 8 Ιανουαρίου 2013.

Ο κ. Δαμάσκος εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιχείρησης το 1987, ενώ από την πρόσληψή του και για 16 συνεχή χρόνια διετέλεσε επικεφαλής παραγωγικών μονάδων πρώτης γραμμής της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Διανομής (νυν Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Από το 2002 έως το 2006 ήταν επικεφαλής του Τομέα Τιμολογίων της Εταιρίας.

Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης και Διοίκησης της Επιχείρησης (νυν Διευθύνσεις Στρατηγικής & Γραφείου Διοίκησης), καθώς και διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Από το 2008 έως την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Εταιρίας.
Κατά την τριετία 2008-2011, παράλληλα με τα καθήκοντά του, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, εκ μέρους της Επιχείρησης. Επίσης ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ/ΔΕΗ).
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο των κατασκευών, με εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων ΔΕΗ αποκτώντας σημαντική κατασκευαστική και εργοταξιακή εμπειρία.

Ο κ. Γεώργιος Δαμάσκος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος τίτλου Master of Business Administration (MBA) από το Kingston Business School (Kingston University). 
 
 
Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ και των διευθυντικών στελεχών είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα.

Γραμματεία Δ.Σ. ΔΕΗ
Τηλ.: 210 5222330
Fax: 210 5238445

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phoneΚατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ