Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών


Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.

Αρθούρος Ζερβός,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Αρθούρος Ζερβός είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τον Δεκέμβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ καθώς και ως Πρόεδρος της ΔΕΗ/ΑΝ (ΔΕΗ-Ανανεώσιμες).

Το 1974 απέκτησε το Bachelor of Science in Engineering και το 1975 το Master of Science in Engineering, από το Τμήμα Αεροδιαστημικών και Μηχανολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Princeton στις ΗΠΑ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο P. et M. Curie στο Παρίσι, όπου απέκτησε το Diplome d’Etudes Approfondies (D.E.A) de Mecanique Experimentale des Fluides – Aerodynamique το 1978 και το Diplome de Docteur – Ingenieur το 1981.

O καθηγητής Αρθούρος Ζερβός έχει περισσότερα από 30 χρόνια σημαντικής εμπειρίας στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο από την επιστημονική, ερευνητική και τεχνολογική πλευρά τους, όσο και σε σχέση με την χάραξη πολιτικών για την ανάπτυξη του τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει ηγηθεί των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών οργανισμών για τις ΑΠΕ και έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή επιτροπή και σε άλλους οργανισμούς. Είναι Πρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Πολιτικής για τις ΑΠΕ (REN21) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδας (ΣΕΗΕ). Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αιολική Ενέργεια (Εuropean Wind Energy Association - EWEA) από το 2001 έως το 2013, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ΑΠΕ (EREC) από το 2000 έως το 2012 και Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC) από το 2005 έως το 2010.

Ως μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από 1982, διδάσκει μαθήματα στους τομείς της Αιολικής Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Αεροδυναμικής, ενώ έχει διευθύνει και εκτελέσει 76 προγράμματα έρευνας διάδοσης και ανάπτυξης, επίδειξης, διασποράς και εκπαίδευσης που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Από το 2003 είναι υπεύθυνος του τομέα της εξειδίκευσης Αιολικής Ενέργειας του Εuropean Renewable Energy Master, που έχει οργανωθεί από τον οργανισμό «European Renewable Energy Centers Agency - EUREC Agency» σε συνεργασία με οκτώ Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Από το 1990 έως το 1995 διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Γ.Δ. έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Ο καθηγητής Ζερβός είναι συντάκτης περισσοτέρων από 180 δημοσιευμάτων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 50 επιστημονικών εκδόσεων. Ήταν ο κύριος συντάκτης της Λευκής Βίβλου για τις ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1997. Είναι μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του International Journal of Sustainable Energy, και μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των διεθνών περιοδικών Wind Energy Journal και ΙΕΤ Renewable Power Energy Journal.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος 18 Διεθνών Συνεδρίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 220 Διεθνή Συνέδρια – σε 170 από αυτά ως προσκεκλημένος ομιλητής. Ήταν Πρόεδρος των Επιστημονικών Επιτροπών 10 Διεθνών Συνεδρίων, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής σε 25 Διεθνή Συνέδρια και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε 60 Διεθνή Συνέδρια.
Μιλάει άριστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.


Κωσταντίνος Δόλογλου, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δόλογλου γεννήθηκε το 1957.

Είναι οικονομολόγος και λογιστής φοροτεχνικός Α' τάξεως με πολυετή εμπειρία και προϋπηρεσία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στην οικονομική διαχείριση μεγάλων μονάδων.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Έχει εργασθεί σε θέσεις ευθύνης τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα και έχει διευθύνει υπηρεσίες ΝΠΙΔ, υπηρεσίες του Δημοσίου, υπηρεσίες ΔΕΚΟ και το σύνολο Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ (Σύμβουλος Διοίκησης), Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ με υπηρεσίες σ' ολόκληρη την επικράτεια για την εξυπηρέτηση 60.000 ασφαλισμένων στους κλάδους ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής εθνικής άμυνας και επιτελικού σχεδιασμού, Οικονομικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και Έπαρχος Ικαρίας.

Έχει εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, προγραμμάτων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας και υπήρξε αιρετό μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλανδρίου και Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου.

Υπηρέτησε ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός Στρατολογικού.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.


Ουρανία Αικατερινάρη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων.

Η κα Ουρανία Αικατερινάρη είναι Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ιανουάριο του 2010 και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δεκέμβριο του 2011.

Από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, ήταν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Πριν από τη ΔΕΗ, εργάστηκε για δέκα και πλέον χρόνια ως υψηλόβαθμο στέλεχος στην Αθήνα και στο Λονδίνο στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς οίκους, όπως η BNP Paribas (2006-2010), η Deutsche Bank (1999-2001) και στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο στην Eurobank (2001-2006). Επίσης στη δεκαετία του ’90, εργάστηκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Texaco στο Λονδίνο στον τομέα της ανάπτυξης πετρελαϊκών επενδύσεων στην περιοχή της Κασπίας, ενώ στην αρχή της καριέρας της δούλεψε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Ελλάδα και στη Δανία.

Είναι η πρώτη Ελληνίδα που ανακηρύχτηκε μέλος του “Rising Talents Network” του παγκόσμιου φόρουμ γυναικών “Women’s Forum για την Οικονομία και την Κοινωνία” (Οκτώβριος 2010).

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ στο City University Business του Λονδίνου.

Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Πρόεδρος στην Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Παναγιώτης Αλεξάκης, Σύμβουλος

Ο κος Παναγιώτης Αλεξάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Έχει διδάξει και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουν γίνει αναφορές στο συγγραφικό του έργο, διεθνώς.

Έχει εργαστεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες. Ενδεικτικές αναφορές: Ανέλαβε την οργάνωση και λειτουργία της οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, Μάιος 1998 - Ιούνιος 2004 (Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.), ενώ, διετέλεσε Πρόεδρος και CEO στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Αύγ. 2000 - Ιούν. 2004, Πρόεδρος (2000-2003) και Δ/νων Σύμβουλος (2000-2004) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αύγ. 2000 - Σεπτ. 2004), του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (1994-2004) και Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σεπτ. 2004 - Σεπτ. 2007). Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σεπτ 2004 - Ιαν. 2006) και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., (2006-2009). Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. του ΤΑ.ΝΕ.Ο. Από τον Σεπτ. 2006 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.


Φίλιππος Ν. Ταυρής, Σύμβουλος (Εκπρόσωπος ΟΚΕ)

Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα φοίτησε στην ΑΒΣΠ, στη συνέχεια
εργάστηκε στη Γενική Τράπεζα, στους περισσότερους τομείς της τραπεζικών εργασιών (Καταθέσεις, Χορηγήσεις, Συνάλλαγμα, Λογιστήριο, Εμπορικές Πληροφορίες-Ανάλυση Ισολογισμών), αναλαμβάνοντας προϊστάμενος σε αρκετούς από τους Τομείς αυτούς, φθάνοντας τελικά στον Ανώτατο βαθμό του Οργανικού Διευθυντή.

Συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων τραπεζικής τεχνικής καθώς και σε σεμινάρια επικοινωνίας και κατάρτισης εκπαιδευτών από όπου αποφοιτώντας δίδαξε για μεγάλο διάστημα νεοεισερχόμενους υπαλλήλους.

Παράλληλα ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό, εκλεγόμενος από το 1981 και στη συνέχεια:
• Στο ΔΣ του ΣΥΓΤΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τραπέζης της Ελλάδος) ως Αντιπρόεδρος.
• Στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος).
• Στο ΔΣ του ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας), από το 1995 έως το 2004 ως Αναπληρωτής Γραμματέας και Αναπληρωτής Πρόεδρος.
• Στο ΔΣ και την Ε.Ε. της ΓΣΕΕ από το 2004 έως το 2010 ως Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας και Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής.

Συμμετείχε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων σε επιτροπές και συμβούλια:
• Στο ΙΚΑ, σε ΤΔΕ.
• Στον ΟΕΕΚ,
• Στην ΠΕΕΠ & ΤΣΕ Αττικής.
• Στον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, μέλος της επιτροπής Διαχείρισης.
• Στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή).

Συμμετείχε στα Δ.Σ.:
• Του ΤΑΑΠΤΠΓΑ-Ε (Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν-Εξπρές), ως αιρετό μέλος από 1990 έως 1993, στη θέση του Αντιπροέδρου.
• Του ΤΑΠΓΤΕ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΓΤΕ), ως εκλεγμένο μέλος του ΔΣ, με μικρές διακοπές από το 1984 έως το 2012, καταλαμβάνοντας τις θέσεις του Αντιπρόεδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου (2008-2011).
• Του Π-ΠΣΥΓΤΕ (Προμηθευτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΓΤΕ–Συν ΠΕ ), ως εκλεγμένος Πρόεδρος (1992-1993).
• Του ΕΙΝ (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας), ως Αντιπρόεδρος (Απρίλιος 2004-Ιανουάριος 2007) και ως Πρόεδρος (Ιανουάριος 2007-Μάιος 2009).
• Του ΚΕΚ-ΕΙΝ, ως Πρόεδρος ΔΣ (Εκπρόσωπος-Διαχειριστής), (Μάιος 2004-Μάιος 2009).

Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.


Χαρίλαος Βασιλογεώργης, Σύμβουλος

Ο κος Χαρίλαος Βασιλογεώργης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στο φορολογικό δίκαιο.

Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το 1990 και έκτοτε ασκεί δικηγορία με βασικούς τομείς δραστηριότητας το Αστικό, Τραπεζικό, Εμπορικό και Πτωχευτικό Δίκαιο. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών και στη διαπραγμάτευση και σύναψη κάθε είδους εμπορικών συμφωνιών.

Είναι ιδρυτής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, η οποία απασχολεί δώδεκα δικηγόρους και εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδικαστικά πολλές γνωστές ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες. Παράλληλα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγμένων στο χρηματιστήριο και μη εισηγμένων εταιριών και συμμετέχει ενεργά στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό.

Από το 1999 έως το Νοέμβριο του 2011 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Νομική Διεύθυνση της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. Τα έτη 1999 και 2000 κατείχε τη θέση του ειδικού συνεργάτη σε θέματα ανάπτυξης εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το 2009 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νικόλαος Βερνίκος, Σύμβουλος

Ο κ. Νικόλαος A. Βερνίκος, 4ης γενιάς εφοπλιστής, που κατάγεται από τη Σίφνο, είναι πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC-Hellas), Μέλος Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων, μέλος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Επίτιμος Πρόξενος Μεξικού Πειραιώς και Νήσων.

Επαγγελματικά είναι πρόεδρος των ναυτιλιακών εταιρειών του ομίλου ΝΙΚOΛΑΟΣ Ε. ΒΕΡΝΙΚΟΣ (Nαυαγοσωστικά - Ρυμουλκά), που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα, αντιπρόεδρος της VERNICOS YACHTS A.E., αντιπρόεδρος της EUROCORP AEΠΕΥ, μέλος εποπτικού συμβουλίου της GLOBAL EQUITIES Compagnie Financière, Paris και μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ.
Έχει διατελέσει πρόεδρος και/ή μέλος Δ.Σ. στις εταιρείες: Ολυμπιακή Αεροπορία και των θυγατρικών της, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Γαλλία), Αttica Group, MINION, κλπ. και Noμαρχιακός Σύμβουλος Αττικής και Πειραιώς επί σειρά ετών. Υπήρξε Lloyd’s Underwriting Member (1977-2000).

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε συνδιασκέψεις του ΟΟΣΑ και UNCTAD.

Εκτός από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ασχολείται με θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ.: της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, της Εταιρείας για τη Δημιουργία Νέου Κτιρίου Ελληνικής Λυρικής Σκηνής & Ακαδημίας «Μαρία Κάλλας» και αντιπρόεδρος του Ομίλου Επικοινωνίας Πολιτισμού και Οικονομίας (ΟΜΕΠΟ) και είναι ιδρυτής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Καστέλας.

Ο κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος γεννήθηκε το 1945 και σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (Α.Σ.Ο.Ε.Ε).

Eίναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά και ένα εγγόνι.


Σταύρος Γ. Παπασωτηρίου, Σύμβουλος

Ο Σταύρος Παπασωτηρίου γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1968.

Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ε.Ε.Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στην κατεύθυνση Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στην Ν.Α Ευρώπη.

Μιλάει Αγγλικά.

Εργάζεται στο ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ Φλώρινας από το 2006 έως σήμερα.
Έχει διατελέσει υποδιευθυντής και στέλεχος Τραπεζών (Eurobank και Πειραιώς) από το 1997 έως το 2006.
Ασχολήθηκε ως συντονιστής ολοκληρωμένων κοινοτικών προγραμμάτων και μελετητής οικονομολογικών έργων από το 1994 έως το 1997.

Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φλώρινας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Φλώρινας.

Είναι εκλεγμένο μέλος στην Γ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΑΕΔ Ελλάδας.
Έχει εκλεγεί αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας εργαζομένων ΟΑΕΔ Ελλάδας στην ΑΔΕΔΥ.
Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΟΑΕΔ.
Είναι μέλος του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Από το 2004 έως το 2010 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Αριστοτέλης» (2004-2006).

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.


Παύλος Θωμόγλου, Σύμβουλος

Ο κος Παύλος Θωμόγλου, είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Έχει βιομηχανία βαφής - επεξεργασίας υφασμάτων και δραστηριοποιείται επίσης σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών σε συστήματα ασφαλείας. Έχει αποφοιτήσει από τη Λεόντειο Σχολή, έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης στη Βαφική και Υφαντική Τεχνολογία και έχει συγγράψει σειρά άρθρων επί θεμάτων Ανθρωπίνων Σχέσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Επικοινωνίας κ.α. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι αιρετός Σύμβουλος του ΕΒΕΑ συνεχώς από το 1978 έως σήμερα.

Κατά τις εκλογές του 2011 κατέλαβε την πρώτη θέση σε ψήφους και στη συνέχεια τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ. Επίσης είναι Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών και Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βοιωτίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επενδυτικής εταιρείας INTERINVEST A.E.E.X., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTERPROJECT A.E. Συμβούλων Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Βιομηχανικού τμήματος του ΕΒΕΑ από το 1989 έως το 1993, αιρετός τακτικός εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος από το 1994 έως το 2002, Πρόεδρος διαφόρων τμημάτων εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος του Βιομηχανικού τμήματος του ΕΒΕΑ από το 2002 έως το 2006.


Παντελής Καραλευθέρης, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ο κ. Παντελής Καραλευθέρης γεννήθηκε το 1962, στην Άρδασσα Πτολεμαΐδας.
Είναι πτυχιούχος εργοδηγός ηλεκτρολόγος και ανήκει στο προσωπικό των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

Έχει εργασθεί ως τεχνικός ηλεκτρολόγος από το 1984 έως το 1987 στις εταιρείες κατασκευής έργων ΔΕΗ ΑΣΠΑΤΕ – ALSTHOM και ΒΙΟΚΑΤ.
Προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1987 και εργάσθηκε στο Ορυχείο Κυρίου πεδίου ως ηλεκτρολόγος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Πάγιου εξοπλισμού.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου φοιτητών Δημοκρίτου και Κ.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ασχολείται με τη λαογραφία και έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά ταξίδια στη Μ. Ασία, τον Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της 1ης διοίκησης της Ποντιακής Νεολαίας Ελλάδος και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλάδος.

Από το 1994 είναι στέλεχος του συνδικάτου ΔΕΗ και έχει συμμετάσχει σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια για τους άνθρακες, την ενέργεια και το Περιβάλλον.
Επί έξι χρόνια ήταν Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επί εξαετία (2008 – 2013).
Στη συνέχεια εξελέγη εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του ΚΑΝΕΠ και είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών στη Δια Βίου Μάθηση.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.


Νίκος Φωτόπουλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

Ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος γεννήθηκε στα Άγνατα Ηλείας το 1962.
Είναι απόφοιτος Τεχνικός (Ηλεκτροτεχνίτης) των σχολών της ΔΕΗ.
Από την ηλικία των 16 ετών ασχολήθηκε με τα κοινά και την πολιτική.
Επί 10 έτη διετέλεσε γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.
Το 1998 εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ όπου ανέλαβε Υπεύθυνος Τύπου.
Από το 2007 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, ήταν πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής της EMCF.

Από το 2010 είναι μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και από τον Απρίλη του 2013 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Κωνσταντίνος Θέος
,  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, που εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, τη Διεύθυνση Στρατηγικής και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας.

Ο κ. Θέος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών, της Διεύθυνσης Στρατηγικής και της Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας από τον Απρίλιο του 2013. Προηγουμένως, ο κ. Θέος ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.

Ο κος Κώστας Θέος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.
Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1985) και απέκτησε τους μεταπτυχιακούς τίτλους Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) το 1989 από την Ecole Centrale de Paris και την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées και τον τίτλο Docteur Ingénieur το 1994 από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Παρίσι). 
 
Διετέλεσε γενικός γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητες τα αναπτυξιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και σύμβουλος στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας σε θέματα προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας-σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινοτικών προγραμμάτων, ανάπτυξης και επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος στην εφημερίδα «Ημερησία» σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης επί πέντε χρόνια.

Διετέλεσε προϊστάμενος του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείου του Πρωθυπουργού την περίοδο 2009-2011.

Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ των εταιρειών «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.», «ΔΕΠΑ Α.Ε.» και «Ελληνικές Εξαγωγές Α.Ε.».


Γενικοί Διευθυντές


Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών από τις 19 Δεκεμβρίου 2006.

Προηγουμένως, διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ από το 2001 μέχρι το 2006. Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1986, ως στέλεχος σε διάφορες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Προτού έρθει στη ΔΕΗ, εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PPC Finance plc από το 2009 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. από το 2007. Επίσης ήταν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. την περίοδο 2011-2012 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tellas A.E. την περίοδο 2006-2007.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο. 


Κοπανάκης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής

Ο κ. Κοπανάκης είναι Γενικός Διευθυντής Παραγωγής από την 1 Σεπτεμβρίου 2009, και από το 2007 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής. Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 16 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University. 


Νικολακάκος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής Ορυχείων

Ο κ. Παναγιώτης Νικολακάκος είναι Γενικός Διευθυντής Ορυχείων από τον Ιούνιο του 2010.
Έχει εργαστεί στη ΔΕΗ συνολικά 31 χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε θέματα διοίκησης και λειτουργιών στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων ο κ. Νικολακάκος ήταν διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από το Σεπτέμβριο του 2008, ενώ έχει διατελέσει διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης για 10 χρόνια. Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ το 1979 ο κ. Νικολακάκος ήταν διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική μεταλλευτική εταιρεία για περίπου έξι χρόνια. Ο κ. Παναγιώτης Νικολακάκος είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. 


Αραβαντινός Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Ο κ. Αραβαντινός είναι Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών από την 1η Απριλίου 2012.

Ο κ. Αραβαντινός προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1984 και έκτοτε εργάζεται συνεχώς στην Επιχείρηση από διάφορες θέσεις. Εργάσθηκε επί πέντε έτη ως στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Πληροφορική όπου άσκησε καθήκοντα τόσο με τεχνική όσο και διοικητική ευθύνη. Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής και από 1/2/2011 μέχρι 31/3/2012 Γενικός Διευθυντής Διανομής. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική (Diplôme d' Etudes Approfondies en Informatique, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, Brunel University). 
 
 
Λάζαρος Καραλάζος, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας

Ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είναι Γενικός Διευθυντής Εμπορίας από τις 24 Ιανουαρίου 2011.

Έχει εργασθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. συνολικά 22 χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα προμήθειας και διαχείρισης καυσίμων (φυσικό αέριο, μαζούτ, λιθάνθρακας, λιγνίτης), διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και εκμετάλλευσης εταιρικού στόλου οχημάτων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων Προμηθειών και Μεταφορών, από το 2007 έως το 2011, και διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής από το 2001 έως το 2007. Εργάσθηκε από το 1995 ως ανώτερο στέλεχος και από το 1998 άσκησε διευθυντικά καθήκοντα στο Γραφείο Βοηθού Γενικού Διευθυντή Οικονομικού και στο Γενικό Διευθυντή Παραγωγής. Επίσης από το 1989 έως το 1995 είχε εργασθεί ως κοστολόγος στη Διεύθυνση Προμηθειών.
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ ΑΕ ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είχε εργασθεί στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ) και στην εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ .
Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στο Technische Hochschule Darmstadt (Πολυτεχνείο Darmstadt) της Γερμανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Οικονομολόγου Μηχανικού από το Technische Universitat του Μονάχου Γερμανίας. 


Δαμάσκος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

Ο κ. Δαμάσκος είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων από τις 8 Ιανουαρίου 2013.

Ο κ. Δαμάσκος εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιχείρησης το 1987, ενώ από την πρόσληψή του και για 16 συνεχή χρόνια διετέλεσε επικεφαλής παραγωγικών μονάδων πρώτης γραμμής της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Διανομής (νυν Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Από το 2002 έως το 2006 ήταν επικεφαλής του Τομέα Τιμολογίων της Εταιρίας.

Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης και Διοίκησης της Επιχείρησης (νυν Διευθύνσεις Στρατηγικής & Γραφείου Διοίκησης), καθώς και διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Από το 2008 έως την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Εταιρίας.
Κατά την τριετία 2008-2011, παράλληλα με τα καθήκοντά του, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, εκ μέρους της Επιχείρησης. Επίσης ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ/ΔΕΗ).
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο των κατασκευών, με εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων ΔΕΗ αποκτώντας σημαντική κατασκευαστική και εργοταξιακή εμπειρία.

Ο κ. Γεώργιος Δαμάσκος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος τίτλου Master of Business Administration (MBA) από το Kingston Business School (Kingston University). 
 
 
Μπρούστης Μιχαήλ, Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Εταιρικών Σχέσεων με Θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων

O κ. Μπρούστης είναι Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Εταιρικών Σχέσεων με Θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων από τις 1 Απριλίου 2013.

Ο κ. Μπρούστης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Αποφοίτησε από τη Μαράσλειο και τη Βαρβάκειο Πρότυπη σχολή, είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Economics and Econometrics” από το University of Kent.

Από την ένταξή του στο προσωπικό της ΔΕΗ το 1991, εργαζόταν στη Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών και από το 2007 έως την ανάληψη των νέων καθηκόντων του διετέλεσε Διευθυντής Οικονομικών Λειτουργιών.

Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών: ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ συνεχίζει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών: PPC Finance plc και Waste Syclo Α.Ε. Από το Μάρτιο 2013 είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Επίσης, είναι μέλος των ομάδων εργασίας «Enterprise Risk Management» και «Finance and Economics» της Eurelectric.

Πριν από την ένταξή του στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., εργάστηκε ως επιχειρησιακός ερευνητής στο ΥΕΘΑ, ως έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής στα ΤΕΙ Χαλκίδας και Αθήνας, ως Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Κτηματική Ασφαλιστικοί Πράκτορες Σύμβουλοι Α.Ε. (Θυγατρική της Κτηματικής Τράπεζας) καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης στα ΙΕΚ Αθηνών.


Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ και των διευθυντικών στελεχών είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα.

Γραμματεία Δ.Σ. ΔΕΗ
Τηλ.: 210 5222330
Fax: 210 5238445

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phoneΚατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ