Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενημέρωση Επενδυτών

Ενημέρωση Επενδυτών


Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 με στόχο να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μία εθνική ενεργειακή πολιτική, που θα οδηγήσει στον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας με την αποτελεσματική αξιοποίηση των εγχώριων πηγών.

Με βάση την αποτελεσματική και ευρείας κλίμακας ανάπτυξη και την καινοτόμο τεχνολογία, η ΔΕΗ επιτυγχάνει τον εξηλεκτρισμό όλης της χώρας, από τα μικρά απομακρυσμένα νησιά, μέχρι τους πιο απομονωμένους οικισμούς της ορεινής Ελλάδας.

Από 1.1.2001, η ΔΕΗ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία και από 12.12.2001 αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (GDRs) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. τα οποία από τον Νοέμβριο του 2017 έχουν διαγραφεί, μετά από σχετικό αίτημα της Μητρικής Εταιρείας.

Σήμερα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κύκλο εργασιών € 4,9 δισ. και σύνολο ενεργητικού € 13,6 δισ. το 2019, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος πάροχος για περίπου 6,6 εκατομμύρια πελάτες. Κατέχει, επίσης, ηγετική θέση στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει ανέρχεται σε 11,6 GW και αντιπροσωπεύει περίπου το 55% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα έχει στην ιδιοκτησία της το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Μέσης & Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου 240.000 χιλιομέτρων και Υψηλής Τάσης μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων) το οποίο διαχειρίζεται η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επίσης έχει αναπτύξει αστικό Δίκτυο Οπτικών Ινών που το μήκος του ανέρχεται σε 162 χιλιόμετρα.

Η ΔΕΗ με αριθμούς

• 6,6 εκατομμύρια πελάτες
• 11,6 GW εγκατεστημένη ισχύς – περίπου το 55% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα.
• Μήκος Δικτύου Διανομής : 240.000 χλμ. Χαμηλής και Μέσης Τάσης, 1.000 χλμ. Υψηλής Τάσης και 162 χλμ. οπτικών ινώνΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ