Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενημέρωση Επενδυτών

Ενημέρωση Επενδυτών


Ενημέρωση Επενδυτών

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 με στόχο να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μία εθνική ενεργειακή πολιτική, που θα οδηγήσει στον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας με την αποτελεσματική αξιοποίηση των εγχώριων πηγών.

Με βάση την αποτελεσματική και ευρείας κλίμακας ανάπτυξη και την καινοτόμο τεχνολογία, η ΔΕΗ επιτυγχάνει τον εξηλεκτρισμό όλης της χώρας, από τα μικρά απομακρυσμένα νησιά, μέχρι τους πιο απομονωμένους οικισμούς της ορεινής Ελλάδας.

Από 01.01.2001, η ΔΕΗ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία και από 12.12.2001 αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό (α) προχωρά στην απo-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, (β) εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητές του Ομίλου και (γ) επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητάς της αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Με κύκλο εργασιών € 4,6 δισ. και σύνολο ενεργητικού € 13,7 δισ. το 2020, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος πάροχος για περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες. Κατέχει, επίσης, ηγετική θέση στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει 11GW παραγωγικού δυναμικού που αντιπροσωπεύει περίπου το 51% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Έχει στην κυριότητά της  το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση €3 δισ. περίπου (Μέσης & Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου 242.000 χιλιομέτρων και Υψηλής Τάσης μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων) διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ΔΕΗ με αριθμούς

•     6 εκατομμύρια πελάτες

•     11 GW εγκατεστημένη ισχύς – περίπου το 51% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα.

•     Μήκος Δικτύου Διανομής : 242.000 χλμ. Χαμηλής και Μέσης Τάσης, 1.000 χλμ. Υψηλής Τάσης

•     Ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση €3 δισ. περίπου
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ