Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΔΕ/2408/16.07.2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΔΕ/2408/16.07.2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου


Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΔΕ/2408/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ