Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκλογή μη εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή μη εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.


 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.             


                                                        ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5α τoυ άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή της 23ης Νοεμβρίου 2005 εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Μέργο, μη εκτελεστικό μέλος. Ο κ. Γ. Μέργος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ. Ραφαήλ Μωυσή, για το υπόλοιπο της θητείας του.


ΑΘΗΝΑ 24/11/2005

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ