Default Background Image

Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έκκληση για τερματισμό της κατάληψης στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου απευθύνει η ΔΕΗ Α.Ε.

Έκκληση για τερματισμό της κατάληψης στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου απευθύνει η ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο από την Πολιτεία όσο και από τη ΔΕΗ, η παράνομη κατάληψη των ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας, που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου, από μέλη του "Συλλόγου για την καταπολέμηση της Ανεργίας και την Ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου" του Δήμου Ελλησπόντου Κοζάνης, συνεχίζεται επί είκοσι ημέρες. Λόγω της εξάντλησης των αποθηκευμένων στο Σταθμό αποθεμάτων ασφαλείας του λιγνίτη, η ΔΕΗ Α.Ε. απευθύνει ύστατη έκκληση προς τα μέλη του ανωτέρω Συλλόγου να διακόψουν άμεσα την κατάληψη των ταινιοδρόμων. Σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται αναπόφευκτη η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας των Μονάδων του Σταθμού.
Η διακοπή της λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου θα οδηγήσει το Σύστημα ηλεκτρισμού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με αποτέλεσμα τις διακοπές ηλεκτροδότησης και την άδικη ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτών μας.
Παράλληλα, η ΔΕΗ επικαλέσθηκε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, περί διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για την εξοικονόμηση των υδατίνων αποθεμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του θέρους.
Η τελευταία αυτή ενέργεια κρίθηκε απολύτως αναγκαία, διότι από 27.05.2008 η αντιμετώπιση της έλλειψης παραγωγικής ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης της παραγωγής των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, αλλά και της προγραμματισμένης συντήρησης της διασύνδεσης Ελλάδος - Ιταλίας, οδήγησε σε μεγάλη κατανάλωση υδάτινων αποθεμάτων των ταμιευτήρων μας, που με σοβαρή οικονομική επιβάρυνση της Επιχείρησης, είχαν συγκεντρωθεί για να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και ρύθμισης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος κατά τους θερινούς μήνες.

Είμαστε, ταυτόχρονα, υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι την αποκλειστική ευθύνη για αυτήν την κατάσταση έχουν οι ολιγάριθμοι καταληψίες των ταινιοδρόμων μας, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες προσέγγισης που έγιναν, τόσο από την πλευρά μας, όσο και μετά τη διαμεσολάβηση των Κρατικών Αρχών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμένουν να διεκδικούν περισσότερο προνομιακή μεταχείριση, έναντι των λοιπών πολιτών των περιοχών που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.
Χθες μάλιστα, ύστερα από διαμεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Νομάρχη Κοζάνης και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελλησπόντου, ανώτατα στελέχη της Επιχείρησης κατέστησαν σαφές προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου ότι :

  • Σύμφωνα με τις Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού 1/2007 (2.035 θέσεων) και 2/2007 (142 θέσεων), καθώς και τις επικείμενες Προκηρύξεις 1/2008 (120 θέσεων) και 2/2008 (277 θέσεων), που θα δημοσιευθούν εντός των μηνών Ιουνίου 2008 και Σεπτεμβρίου 2008, αντιστοίχως, σε όλο το Νομό Κοζάνης πρόκειται να προσληφθούν κατά τη διετία 2008-2009 συνολικά 694 άτομα.
  • Υποψήφιοι από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ρυακίου και Αγίου Δημητρίου έχουν εκ του Νόμου προτεραιότητα πρόσληψης, έναντι οποιουδήποτε άλλου που καλύπτει τα τυπικά προσόντα, για 94 θέσεις από τις 694. Δηλαδή, στο σύνολο των προσλήψεων του Νομού τα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα έχουν προτεραιότητα στο 13,5% των θέσεων.
  • Ειδικότερα, για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όπου πρόκειται να καλυφθούν 106 θέσεις εργασίας, η προτεραιότητα που έχουν τα υπόψη Δημοτικά Διαμερίσματα ανέρχεται στο 89% περίπου των θέσεων.

Είναι λοιπόν φανερό ότι στόχος δεν είναι το αναφαίρετο δικαίωμα προς εργασία. Καλούμε λοιπόν τους καταληψίες να επιδείξουν στοιχειώδη σεβασμό στο Κοινωνικό Σύνολο και να σταματήσουν άμεσα την επιζήμια κατάληψη των ταινιοδρόμων.


Αθήνα, 30-05-2008                                                                                                           ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ