Default Background Image

Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Άσκηση αγωγής της ΔΕΗ κατά των καταληψιών των ταινιοδρόμων τροφοδοσίας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Άσκηση αγωγής της ΔΕΗ κατά των καταληψιών των ταινιοδρόμων τροφοδοσίας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. άσκησε σήμερα αγωγή κατά του "Συλλόγου για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου Κοζάνης" και εκπροσώπων αυτού, οι οποίοι κατά τις τελευταίες 18 ημέρες έχουν καταλάβει τους ταινιοδρόμους μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου.

Η αγωγή έγινε επειδή η πολυήμερη κατάληψη από μικρό αριθμό ατόμων προκαλεί στην Επιχείρηση σημαντική οικονομική ζημία σε ημερήσια βάση και εγκυμονεί πολύ μεγάλους κινδύνους για το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας τους αμέσως επόμενους μήνες.

Ειδικότερα:

1. Έχει καταστεί ανέφικτη η μεταφορά και καύση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις τέσσερις μονάδες του Σταθμού που βρίσκονται σε λειτουργία. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην ανάλωση περίπου 650.000 τόννων αποθεμάτων λιγνίτη στην αυλή του Σταθμού, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για την αντιμετώπιση των αιχμών ζήτησης της θερινής περιόδου.

2. Περιορίσθηκε κατά 400.000 τόννους η παραγωγή λιγνίτη από τα Ορυχεία δεδομένου ότι δεν διατίθενται αποθηκευτικοί χώροι για να απορροφήσουν την παραγωγή και έχει καταστεί αδύνατη η πλήρης αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων.

3. Οι μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου λειτουργούν σε χαμηλό φορτίο για τον περιορισμό της παραγόμενης τέφρας, με αποτέλεσμα τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 400-500 MW και την υποκατάσταση αυτής από εισαγόμενη ενέργεια.

4. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά της τέφρας στα Ορυχεία για απόθεση, ήδη περισσότεροι από 100.000 τόννοι έχουν κατακλύσει τους χώρους του Σταθμού, προκαλώντας σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα τα οποία μοιραία θα οδηγήσουν σε διακοπή λειτουργίας των μονάδων του. Η διακοπή της λειτουργίας των τεσσάρων μονάδων συνολικής ισχύος 1.285 MW (στην πέμπτη μονάδα εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διασύνδεση με την Ιταλία βρίσκεται εκτός λειτουργίας για προγραμματισμένη συντήρηση ενέχει το σοβαρό κίνδυνο η ζήτηση να μην είναι δυνατόν να καλυφθεί από την παραγωγή, με αποτέλεσμα τις εκ περιτροπής περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος των πελατών μας.

5. Λόγω της κατάληψης έχουν εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο τα αποθέματα υδατίνων πόρων της ΔΕΗ, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να καταναλίσκονται προκειμένου να καλυφθεί η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής. Δηλαδή, σε μια περίοδο εξαιρετικά χαμηλών βροχοπτώσεων και με αποθέματα υδατίνων πόρων από τα χαμηλότερα της τελευταίας δεκαετίας αυτά κινδυνεύουν να κατασπαταληθούν ενωρίτερα από τη θερινή περίοδο κατά την οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες για ύδρευση και άρδευση.

Σχετικά με την παράνομη κατάληψη η οποία πραγματοποιείται με το αιτιολογικό της πραγματοποίησης περιβαλλοντικών επενδύσεων και προσλήψεων, η ΔΕΗ απάντησε χθες εκτενώς με ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι:
1. Στην τελευταία εξαετία έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις 262 εκατ. ευρώ στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ στην περιοχή με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κοζάνης. Παράλληλα, σημαντικά ποσά εκταμιεύονται κάθε χρόνο για την προστασία του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες των ορυχείων.

2. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων προβλέπεται να προσληφθεί από το Νομό Κοζάνης μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

Για όλους τους ανωτέρω αναφερθέντες λόγους η ΔΕΗ Α.Ε. άσκησε την αγωγή κατά των ολιγάριθμων καταληψιών, οι οποίοι με τελείως παράνομες ενέργειες επιδιώκουν να θέσουν σε "καθεστώς ομηρείας" τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές οι έκνομες ενέργειες για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτροδότησης και το Κοινωνικό Σύνολο.

Μετά από πολυήμερες προσπάθειες επικοινωνίας της Επιχείρησης με τους εκπροσώπους του Συλλόγου για να βρεθεί τρόπος επίλυσης του προβλήματος, οι οποίες όμως απέβησαν άκαρπες, και επειδή είναι η πολλοστή φορά που αντιμετωπίζει παρόμοια κατάσταση, η ΔΕΗ λυπάται που εξαναγκάσθηκε να ασκήσει την αγωγή προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πελατών της και της Επιχείρησης.

Αθήνα, 28 Μαϊου 2008                                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ