Default Background Image

Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες Κοινωνικής Υπευθυνότητας αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει η ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας, η υλοποίηση των οποίων θα έχει πολύ θετικές συνέπειες για την οικονομία της περιοχής.
Η ΔΕΗ θα παραχωρήσει εκτάσεις 6.500 στρεμμάτων που θα διατεθούν σε νεοεισερχόμενους αγρότες και 150 στρέμματα για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ θα συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Πολυφύτου.
Επίσης, η Επιχείρηση προωθεί την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή και έχει υποβάλει δύο αιτήσεις για συνολικά 30 MW στο λιγνιτωρυχείο Πτολεμαϊδας.
Τις πρωτοβουλίες αυτές παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκης Αθανασόπουλος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην οποία παρέστησαν οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, κλπ.

Στη συνέχεια παρατίθεται το πλήρες κείμενο της παρουσίασης των Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών
Κοινωνικής Υπευθυνότητας
της ΔΕΗ
στην Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αρχές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με Κοινωνική Υπευθυνότητα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
2. Πλαίσιο Συνεργασίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
3. Επενδυτικές Πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στη Δυτική Μακεδονία
4. Επισκόπηση Ανάληψης Πρωτοβουλιών από τη ΔΕΗ
κατά άξονα δράσης

ΑΡΧΕΣ
για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με Κοινωνική Υπευθυνότητα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

1. Το σύγχρονο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων της επιχείρησης και της τοπικής κοινωνίας, βασισμένων στο σεβασμό, τη συνεισφορά και την αμοιβαιότητα, που αποσκοπούν στην ευημερία όλων των ενδιαφερομένων μερών
2. Ο κλάδος της Ενέργειας έχει εισέλθει σε περίοδο απελευθέρωσης και η ΔΕΗ πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη
3. Η Τοπική Κοινωνία θέλει:

 • να στηρίξει την θετική πορεία της ΔΕΗ
 • συχνή και ειλικρινή ενημέρωση
 • την δυνατότητα βήματος για να εκφράζει γνώμη και άποψη για θέματα που την αφορούν

Συνεπώς, η ΔΕΗ επενδύει στις καλές σχέσεις και στον εποικοδομητικό διάλογο με την Τοπική Κοινωνία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προάσπιση των συμφερόντων αμφοτέρων των πλευρών και στην αειφόρο ανάπτυξη τόσο της Επιχείρησης όσο και της ευρύτερης περιοχής

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
στην Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

1. Η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους Φορείς του Νομού Κοζάνης, μετά από πρόταση της ΔΕΗ, συνέστησαν επίσημο Συντονιστικό Όργανο, που εκπροσωπείται από τον Νομάρχη Κοζάνης, για την διαχείριση όλων των θεμάτων. Αντιστοίχως, η ΔΕΗ συνέστησε ειδική Επιτροπή για να μελετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όπως διαμορφώθηκαν μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις, επισκέψεις και ανταλλαγή αλληλογραφίας
2. Οι ανάγκες αυτές, στη συνέχεια, διαμορφώθηκαν σε επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, ανάλογα και με τις δυνατότητες της ΔΕΗ, και εντάχθηκαν σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που στόχο έχει την εξασφάλιση μιας καλής συμπόρευσης της Επιχείρησης και του Πολίτη στο σύγχρονο αναπτυξιακό γίγνεσθαι
Παρόμοια πρόταση εκπροσώπησης έχει υποβληθεί από την Επιχείρηση και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς του Νομού Φλώρινας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
για τη Δυτική Μακεδονία

 • Η ΔΕΗ προχώρησε στη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δυτ. Μακεδονίας
 • Αποστολή της ΓΔ/ΔΜ είναι η αποδοτικότερη λειτουργία της Επιχείρησης στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και η ανάπτυξη πολύπλευρων σχέσεων με την τοπική κοινωνία, με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, τη μέγιστη δυνατή προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και τη κοινωνική πρόοδο της περιοχής καθώς και την υποστήριξη των Μονάδων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
που έχουν αναληφθεί στη Δυτική Μακεδονία

Μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί επίσημα:
1. Κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στην Πτολεμαΐδα, ισχύος 450MW
2. Απόκτηση χώρου ορυχείων Πτολεμαΐδας σε Μαυροπηγή και Ποντοκώμη
3. Μετεγκατάσταση Μαυροπηγής και Ποντοκώμης
4. Κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στη Μελίτη, ισχύος 450MW

Είναι πολύ σημαντικό:
1. Να προσδιοριστούν οι καταληκτικές ημερομηνίες αποχώρησης των κατοίκων
της Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα μεταξύ της ΔΕΗ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Να συμφωνηθούν οι όροι για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της μετεγκατάστασης

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στη Δυτική Μακεδονία, αποτελεί άλλη μία προτεραιότητα της ΔΕΗ.
Ως εκ τούτου η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει υποβάλλει αίτηση για δύο Άδειες Παραγωγής,
συνολικά 30MW, για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών σε εκτάσεις του ΛΚΔΜ (λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας).
Παράλληλα, σε σύμπραξη με την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε., προγραμματίζει την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών σε βιομηχανικές περιοχές, μεταξύ των οποίων κατατάσσεται και η Φλώρινα, με ισχύ 1,7MW

Η ΔΕΗ προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία για:
Την παραχώρηση 6.650
στρεμμάτων γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την δημιουργία εναλλακτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής μέσα από νέες προοπτικές αγροτικής απασχόλησης, που θα τονώσουν την τοπική επιχειρηματική δράση
Αναλυτικότερα:

 • 6.500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων (5.000 στρέμματα στη περιοχή Ν.Α. Κοζάνης και 1.500 στη περιοχή Ν.Α. Φλώρινας) θα παραχωρηθούν σε νεοεισερχόμενους αγρότες με ευθύνη της Περιφέρειας. Οι αγρότες αυτοί θα ασκούν κατ' αποκλειστικότητα το επάγγελμα και δεν θα είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ
 • 150 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων θα παραχωρηθούν στη περιοχή της Ν.Α. Κοζάνης για δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (motocross, supermotard, karting).

Οι ειδικότεροι όροι θα μελετηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Δ.Μ. και το ΑΠΘ, ώστε να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος διάθεσης της παραχωρούμενης γης, με βάση το είδος των καλλιεργειών που θα αναπτυχθούν και το ύψος της έκτασης ανά δικαιούχο.


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
κατά άξονα δράσης

Νέες προσλήψεις
ΣΤΟΧΟΣ

 • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την τοπική κοινωνία
 • Κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την τοπική κοινωνία

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Ουδείς εργαζόμενος θα χάσει τη δουλειά του ως αποτέλεσμα του
  Νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Επιχείρησης
 • Έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για την προετοιμασία τους, κατόπιν προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας
 • Δρομολόγηση:
  • Προσλήψεις: 669 ατόμων (για τους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας) εντός του 2008
  • Προκήρυξη: 60 θέσεων εργατοτεχνιτών στις αρχές του 2008
  • Προκήρυξη: 60 εργατοτεχνιτών το 2009

Δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού
ΣΤΟΧΟΣ

 • Παροχή εναλλακτικής ανάπτυξης της περιοχής
 • Νέες δυνατότητες επιχειρηματικής απασχόλησης
 • Τόνωση της οικονομικής και του τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής
Παροχή εναλλακτικής ανάπτυξης της περιοχής

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ
Παραχώρηση γεωργικής έκτασης 150 στρεμμάτων για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετά από σχετική πρόταση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κοζάνης (ΑΝΚΟ) και του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ)
Σημείωση: η Ν.Α. Κοζάνης θα είναι υπεύθυνη για να διαχειριστεί τα εδάφη που θα της παραχωρηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η Μελέτη της ΑΝΚO και ΚΕΠΕ

Βελτίωση οδικού δικτύου
ΣΤΟΧΟΣ

 • Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στις μετακινήσεις οχημάτων
 • Διευκόλυνση των μετακινήσεων για τη μεταφορά λιγνίτη

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Αποκατάσταση του δρόμου και δικτύου ύδρευσης/αποχέτευσης του Δήμου Μελίτης και Δ.Δ. Σκοπού
 • Υποστήριξη της Ν.Α. Φλώρινας για την υλοποίηση των έργων βελτίωσης οδοποιίας ΑΗΣ Μελίτης - διασταύρωση Βεύης

Σημείωση: Η ΝΑ Φλώρινας θα αναλάβει να προκηρύξει διαγωνισμό και να ρυθμίσει το θέμα των απαλλοτριώσεων


Ανάπτυξη περιοχής Πολυφύτου
ΣΤΟΧΟΣ

 • Προώθηση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Ασφαλτόστρωση του παραλίμνιου κεντρικού αγροτικού οδικού άξονα επί της απαλλοτριωμένης από τη ΔΕΗ περιοχής Βελβεντού, συνολικού προϋπολογισμού
 • Οργάνωση αναπτυξιακού συνεδρίου με θέμα την αξιοποίηση της λίμνης
 • Η ΔΕΗ μελετά ήδη και άλλες προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Πολυφύτου, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ και την εταιρία Trekking Hellas

Αξιοποίηση υδάτων Ορυχείων/Σταθμών
ΣΤΟΧΟΣ

 • Αξιοποίηση των αντλούμενων υδάτων από τα Ορυχεία για κατασκευή λιμνοδεξαμενών για αρδευτικούς σκοπούς, αρδευτικού δικτύου κλπ
 • Αξιοποίηση νερών ψύξης του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για αρδευτικούς σκοπούς

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Συνέχιση της διάθεσης αντλούμενων υδάτων μέσα από υφιστάμενα κανάλια
 • Δέσμευση της ΔΕΗ για διάθεση ποσοτήτων υδάτων από Ορυχεία και από ΑΗΣ στο βαθμό που επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες Περιβαλλοντικοί Όροι Λειτουργίας

Φράγμα Ιλαρίωνα
ΣΤΟΧΟΣ

 • Διευκόλυνση της άρδευσης της περιοχής γύρω από το φράγμα
 • Μέριμνα για την ευρύτερη οικονομική/αγροτική ανάπτυξη της περιοχής

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Διάθεση οικολογικής παροχής 4 m3/sec σύμφωνα με τους υφιστάμενους Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα
 • Ήδη δρομολογημένη κατασκευή υδροληψίας για μελλοντική άρδευση της περιοχής κατάντι της Β. Ζώνης Πολυφύτου με παροχή 1 m3/sec

Δράσεις υποστήριξης
ΣΤΟΧΟΣ

 • Η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών για αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης
 • Αισθητική αναβάθμιση οικισμών
 • Υποστήριξη της Εκκλησίας ως σημαντικού συνεκτικού κρίκου στην κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Ανάληψη δαπάνης για την προμήθεια υδροφόρας του Δ. Ελλησπόντου, μέσα στο 2008
 • Ανάληψη δαπάνης για την προμήθεια σκούπας καθαρισμού του Δ.Ελλησπόντου, μέσα στο 2009
 • Μεταφορά φυτικής γης στο νέο οικισμό Κλείτου
 • Παραχώρηση ορειχάλκου στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, για την κατασκευή μανουαλιών

Δράσεις ανάπτυξης
ΣΤΟΧΟΣ

 • Περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της περιοχής
 • Συμβολή στην ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Υποστήριξη του αιτήματος του Συντονιστικού Οργάνου για την τροποποίηση του υπολογισμού του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας
 • Εξέταση της βιωσιμότητας για την περίπτωση ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη περιοχή Δ.Μακεδονίας από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες
 • Εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών της Επιχείρησης ώστε να δοθούν ανάλογες κατευθύνσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ν.Α. για την ενίσχυση συνεργασιών των τοπικών επιχειρηματιών με την ΔΕΗ

Υπενθύμιση στους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες να τηρούν κατ'ελάχιστο τις προϋποθέσεις του Νόμου όσον αφορά τους όρους απασχόλησης του εργατικού τους δυναμικού, τον εξοπλισμό, την ασφάλεια εργασίας και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη προστασία του περιβάλλοντος


Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
ΣΤΟΧΟΣ

 • Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη
Προστασία του Περιβάλλοντος

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
  • σκέπαστρα ρυπογόνων σημείων
  • διαβροχές δρόμων
  • περισυλλογή υλικών
  • ειδικά γαλακτώματα κατά τη μεταφορά τέφρας
  • πλύσιμο φορτηγών
 • Συστηματικές μετρήσεις και δράσεις ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε συνεργασία με το ΑΠΘ από υπερσύγχρονο δίκτυο σταθμών μέτρησης
 • Παροχή πρόσβασης στη ΝΑ Κοζάνης στις μετρήσεις, μέσω διασύνδεσης
 • Προσπάθεια βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καυσίμου
 • Αυστηρότερα μέτρα για τη σκόνη και περιορισμός στις μετακινήσεις των φορτηγών
Ενίσχυση δράσεων για την

Αποκατάσταση εδαφών
ΣΤΟΧΟΣ

 • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος περιφερειακά της οικιστικής περιοχής των Αναργύρων

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης εδαφών βορείως της οικιστικής περιοχής των Αναργύρων εντός τριμήνου
 • Υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος εντατικής δενδροφύτευσης έως τα τέλη του 2008

Αναβάθμιση Σχολών Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης
ΣΤΟΧΟΣ

 • Εκπαίδευση/εξειδίκευση προσωπικού ΔΕΗ
 • Παροχή εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία για:
  - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας
  - Μείωση ανεργίας
Εκπαίδευση/εξειδίκευση προσωπικού ΔΕΗ

ΔΡΑΣΗ ΔΕΗ

 • Ένταξη σημαντικού μέρους των νεοπροσλαμβανόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα των ΣΤΕ της περιοχής
 • Εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων των σχολών για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και χρήση της υποδομής των σχολών στο πλαίσιο λειτουργίας τους ως σημαντικά παραρτήματα του ΚΕΚ ΔΕΗ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007                                                                ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


-->