Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διάψευση ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών

Διάψευση ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ρητά και κατηγορηματικά η ΔΕΗ Α.Ε. διαψεύδει ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς που δημοσιεύθηκαν σε μερίδα του Τύπου, περί «αμαρτωλών» συμβάσεων που διενεργήθηκαν από Υπηρεσίες της.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι εν λόγω δύο συμβάσεις αφορούν την ανάθεση με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στον κατασκευαστή των μηχανών, αφενός μεν της επίλυσης σοβαρότατων τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν στις δύο βασικές μονάδες παραγωγής στη Σαντορίνη, αφετέρου δε της εξειδικευμένης συντήρησης επιλεγμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, κρίσιμων για την αδιάλειπτη και ασφαλή ηλεκτροδότηση επτά (7) συνολικά μη διασυνδεδεμένων νησιών (Σαντορίνης, Λέσβου, Πάρου, Σάμου, Σύρου, Καλύμνου και Καρπάθου).

Της εν λόγω ανάθεσης προηγήθηκε επίπονη αλλά επιτυχής οικονομική διαπραγμάτευση με τον κατασκευαστικό Οίκο, που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικότατων εκπτώσεων σε ποσοστά έως και 89% επί των τιμών τιμοκαταλόγου του Οίκου.

Οι εν λόγω αναθέσεις ομόφωνα εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, αφού τηρήθηκαν πιστά και με τη μέγιστη διαφάνεια όλες οι σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται το γεγονός ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία τριετία από την Εταιρεία στο θέμα των συντηρήσεων των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών συντήρησης μεσοσταθμικά κατά 45% περίπου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή και ασφαλή ηλεκτροδότησή τους.Αθήνα, 7.8.2012                                                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ