Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Mε πρόεδρο τον κ. Π. Αθανασόπουλο συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Mε πρόεδρο τον κ. Π. Αθανασόπουλο συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας από τον Κανονισμό της Βουλής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης συνεδρίασε, την Τρίτη 6-2-2007, και αποφάσισε τα εξής:

1. το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του κ. Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε Πρόεδρο ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, τον κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης και τον κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρο ΔΣ

3. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1 Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ /Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
2 Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
3 Ιωάννης Γιαννίδης (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
4 Χαράλαμπος Δαυίδ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
5 Μιχαήλ Κορτέσης (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
6 Ευάγγελος Μαγείρου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
7 Γεώργιος Μέργος (μη εκτελεστικό μέλος)
8 Κωνσταντίνος Μίχαλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
9 Ιωάννης Παναγόπουλος (εκπρόσωπος Ο.Κ.Ε. /ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος )


Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2010 εκτός της θητείας του κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου, που λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2010.

Λόγω λήξεως της θητείας των δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρωθεί μετά την εκλογή των νέων εκπροσώπων.


Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2007

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ